Framsteg i Afghanistan

I vanliga fall är det afghanerna som bjuder på te när svenska soldater kommer på besök – men just den här kalla och råa novemberdagen är det överste Rickard Johansson, chef för den svensk-finländska insatsen i norra Afghanistan, som öppnar termosen. Till skillnad från de allra flesta tebjudningar i landet handlar det den här gången om påste, men den afghanske generalen Farouk tar tacksamt emot kåsan med den värmande drycken.

Den gamla bron är fallfärdig och en ny bro skulle underlätta tillvaron för de boende i området och samtidigt vara ett bevis för att ökad säkerhet leder till utveckling. Foto: Försvarsmakten

När kåsorna är tomma och artighetsfraserna, om än uttalade med ömsesidig respekt och förståelse, är över tar arbetet vid: att diskutera huruvida de afghanska styrkorna i området är redo att ta över säkerhetsansvaret när den dagen kommer. Ett besök på en av den afghanska arméns framskjutna operationsbaser i Chahar Bolak omkring 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif står också på agendan. På plats finns även tyska officerare som fungerar som mentorer för enheten.

- Vi har under lång tid arbetat intensivt med att afghanerna ska ta ett större eget initiativ. Det finns fortfarande mycket att göra, men vi är en god bit på väg, säger Johansson.

Den afghanska armén har med tiden tagit på sig allt större ansvar att planera och leda de operationer som svenska och finländska soldater deltar i. Trots vissa brister, som efter hand har korrigerats, har den senaste tidens operationer varit framgångsrika.

- Det blir allt mer tydligt att våra afghanska kolleger har förstått vikten av ett gott förhållande till civilbefolkningen. Under många möten har vi talat om vikten av en ”soft approach”, det vill säga ett bemötande av civilbefolkningen som inger förtroende och därmed skapar förutsättning för den enskilda människan att välja ”rätt” sida i konflikten.

Samarbetet med afghanska armén har burit frukt, säger Johansson.

– Nu har vi ett säkerhetsläge i området som ger bättre förutsättningar för biståndsprojekt.

Bland annat finns planer på en ny bro över floden Balkh som ska ersätta en gammal och fallfärdig träkonstruktion. USA står för finansieringen av just det projektet som inte skulle ha kunnat genomföras om säkerhetsläget inte hade förbättrats.

Svenska biståndsprojekt gynnas också av att säkerhetsläget förbättrats, säger ambassadör Jonas Westerlund, ställföreträdande Senior Civil Representant i PRT Mazar-e-Sharif.

– Fältbesöket i Chahar Bolak gav insikt i hur viktigt det är att hantera övergången från militära insatser till uppbyggnad av god samhällsstyrning och långsiktig utveckling. I första hand handlar det om att förmå afghanska strukturer att komma på plats i områden där de inte tidigare har kunnat verka. I andra hand och på längre sikt handlar det om att få igång långsiktig utveckling genom att uppmuntra multilaterala organ, internationella givare och NGO:s, och lokala afghanska NGO:s att sjösätta projekt i området.

Budskapet går inte att misstolka: Ökad säkerhet gynnar utvecklingen och säkerhetsläget i området bör förbättras ytterligare när människorna som bor här ser sambandet, säger överste Johansson som om en månad lämnar över ”sitt” ansvarsområde till FS 22.

– Det finns fortfarande mycket att göra, men vi har kommit långt och jag ser fram emot att kunna lämna över uppgiften till våra kamrater som står på tur att ta över efter oss. Jag är övertygad om att de kommer att fortsätta det goda arbetet.