Försvarsmakten satsar stort på nytt fältarbetsfordon

Till våren kommer ett nytt fordon överlämnas till Försvarsmakten. Men redan under de närmsta veckorna ska det vid Ing 2 hållas en utbildning av instruktörer till det nya fordonet.

High Mobility Engineering Excavator på fältet för utbildning. Foto: Stefan Söderberg/Ing2/Försvarsmakten
Utbildning under fordonet för den blivande instruktören Markus Ronnfors.
Utbildning under fordonet för den blivande instruktören Markus Ronnfors. Foto: Louise Sparr/Ing2/Försvarsmakten
Fältarbetsfordonet klarar av stora utmaningar.
Fältarbetsfordonet klarar av stora utmaningar. Foto: Louise Sparr/Ing2/Försvarsmakten
Utbildning under fordonet för den blivande instruktören Markus Ronnfors. Foto: Louise Sparr/Ing2/Försvarsmakten
Fältarbetsfordonet klarar av stora utmaningar. Foto: Louise Sparr/Ing2/Försvarsmakten

Fältarbetsfordonet är speciellt på många sätt. Den har hög rörlighet, splitterskydd för föraren samt förmåga att gräva, schakta och lasta tunga laster. En annan fördel är att den kan köras i samma hastighet som andra fordon i Försvarsmakten och på så sätt slipper transporteras.
– Fordonet är avsett för höga hastigheter och kan komma upp i 85 kilometer i timmen, vilket är en klar förbättring från de fordon som har använts innan för liknande ändamål, säger Lars Ekholm, utvecklingsofficer på Ing 2.
21 nya fältarbetsfordon av denna typ kommer att köpas in och den internationella beteckningen på de nya fordonen är High Mobility Engineering Excavator, HMEE. De kommer att kunna användas både internationellt och nationellt.

Den engelska tillverkaren, JCB kommer under de närmsta veckorna utbilda instruktörer ur Ing 2, I 19 och Försvarsmaktens tekniska skola. Utbildningen innehåller både teori och praktik, vilket verkar uppskattas bland de blivande instruktörerna. Det kommer även att hållas en teknisk utbildning på Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad, FMTS. Nästa år utbildas sedan soldaterna på Ing 2 som ska använda fordonen.

För dig som är intresserad av de tekniska delarna kan du läsa mer under denna länk: http://www.jcb.com/hmee/.