Fel i medierapporteringen om veteraner

I måndagens Aktuellt och Rapport i Sveriges Television presenterades uppgifter gällande Försvarsmaktens veteraner och veteranernas psykiska hälsa. I inslaget påstås felaktigt att Försvarsmakten saknar system för uppföljning av veteraner. Det framfördes också uppgifter att antalet individer med ångest har ökat markant bland hemvändande soldater.

Vid hemkomsten från en internationell insats genomför all personal vid insatsförbandet samtal med speciellt utbildade samtalsledare.  Syftet är att klarlägga eventuella symptom på psykiska belastningsskador och erbjuda relevant stöd, exempelvis samtalskontakt, fördjupad bedömning eller annat stöd. Vid samtalet används också flera noga utprovade enkätinstrument för att upptäcka eventuella symptom på stress.

Försvarsmakten har sedan 1990 ett femårigt uppföljningsansvar för dem som deltagit i internationella militära insatser.

I inslaget framställdes det också som att antalet individer med ångest i de hemvändande insatsförbanden markant har ökat de senaste åren. En jämförelse gjordes mellan två förband som tjänstgjort i Afghanistan, FS 17 och FS 19. Aktuellt redovisade absoluta tal vilka inte tog hänsyn till antalet undersökta individer. Vid FS 17 var det sju procent som visade milda symptom på ångest vid hemkomsten. Motsvarande tal för FS 19 var 8,4 procent. Vid FS 17 var det två procent som angav måttliga besvär av ångest och vid FS 19 var siffran 1,5 procent. Sammantaget finns det inga tecken på en statistiskt säkerställd ökad förekomst av ångest mellan de två angivna förbanden.

I jämförelse med svensk normalpopulation har hemvändande soldater från internationella militära insatser en betydligt lägre nivå av ångest än den genomsnittlige svensken. Ungefär 15 procent av svenska män och 25 procent av svenska kvinnor lider av oro eller ångest enligt Folkhälsorapport 2009.

Som grupp mår svenska hemvändande soldater och sjömän bra men Försvarsmakten kan inte bortse från att enskilda individer mår dåligt. Därför satsar nu Försvarsmakten på att stärka stödet till veteranerna genom att tillföra ytterligare 60 personer till veteranstödet. Cirka 60 miljoner kronor satsas på rekrytering, veteranstöd, stöd till ideella organisationer och på forskning inom området.

Det är främst förbanden och Försvarshälsan som får ökade personella resurser. En mindre del satsas även på central nivå genom den nya veteranavdelningen på Högkvarteret.