Expeditionary Air Staff etableras i Uppsala

Försvarsmakten har en uppgift att snabbare och lättare kunna genomföra insatser i vårt närområde, inom Europa och globalt. En del i att kunna lösa det uppdraget är att etablera enheten Expeditionary Air Staff (EAS) i Uppsala.

I veckan har fr v Peter Cauwenberg, Stefan Wilson, Niclas Magnusson och Jan Prytz diskuterat erfarenheter från bland annat Libyeninsatsen och EAW. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Till sommaren kommer chefen för EAS, Peter Cauwenbergh, att ha 13 medarbetare
Till sommaren kommer chefen för EAS, Peter Cauwenbergh, att ha 13 medarbetare Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Till sommaren kommer chefen för EAS, Peter Cauwenbergh, att ha 13 medarbetare Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

Expeditionary Air Staff ska kunna stärka flygvapnets basfunktion vid en nationell insats. Enheten ska på kort varsel kunna förbereda för internationella insatser med flygvapenförband. I den uppgiften ingår också att vara beredd att leda förbanden om insatsen blir av.

Dessutom ska EAS stödja Högkvarterets flygtaktiska stab i arbetet med att planera för flygvapnets delar i Nordic battlegroup 2014. EAS kommer också att vara stommen i flygvapendelen i Nordic battlegroup 2014. Den här uppgiften förutsätter att det kommer politiska beslut att Sverige ska ha ansvaret för en battlegroup om tre år.

Till sommaren 2013 räknar man med att vara i full verksamhet. Redan nu arbetar tre personer på heltid och när alla är på plats kommer man att ha 13 medarbetare. En viktig del i förberedelserna är att ta tillvara erfarenheten från flygvapendelarna i den senaste Nordic battlegroup, Expeditionary Air Wing (EAW). Huvuddelen av den svenska insatsen i Libyen hämtades från EAW eftersom man hade hög beredskap.

– Erfarenheterna från såväl EAW som insatsen i Libyen och flyginsatserna i Afghanistan är viktiga när vi tittar på hur vi ska lösa våra olika uppgifter, säger Peter Cauwenbergh som är chef för EAS.

Formellt ingår EAS i Norrbottens flygflottiljs andra basbataljon men placeringen blir i Uppsala. Anledningen är att det är en fördel att ha nära till Stockholm eftersom man ska kunna stödja Högkvarteret både med att planera för insatser och med att leda flygvapnets förband i både beredskap och insats.

– Rekryteringen av personal är en av våra viktigaste frågor just nu, den är central för att vi ska lyckas med våra uppgifter, säger Niclas Magnusson, stabschef för EAS.