De lär av historien

Bland gravstenar och minnestavlor på den muslimska begravningsplatsen syns ett trettiotal svenska militärer i gröna uniformer. De går sakta runt, tittar på de åttatusen namnen på offren för massakern i Srebrenica, samtalar lågmält och reflekterar över krigets offer. Det är blivande specialistofficerare i den svenska Försvarsmakten som är i Bosnien-Hercegovina för att lära av det krig som utspelade sig här för mindre än 20 år sedan.

Ett av fältövningens mest laddade ögonblick är besöket på begravningsplatsen utanför Srebrenica. På minnestavlorna står namnen på de cirka 8000 personer som föll offer för massakern 1995. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Patrik Carlström berättar om den svenska Bosnienbataljonens (BA 01) insatser under kriget från en höjd ovanför staden Vareš.
Patrik Carlström berättar om den svenska Bosnienbataljonens (BA 01) insatser under kriget från en höjd ovanför staden Vareš. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Sara Miebach reflekterar över den svenska insatsen i området. Hur kan man förbereda sig inför en insats som den i Bosnien? Hur reagerade svenskarna över det som mötte dem?
Sara Miebach reflekterar över den svenska insatsen i området. Hur kan man förbereda sig inför en insats som den i Bosnien? Hur reagerade svenskarna över det som mötte dem? Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Patrik Carlström berättar om den svenska Bosnienbataljonens (BA 01) insatser under kriget från en höjd ovanför staden Vareš. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Sara Miebach reflekterar över den svenska insatsen i området. Hur kan man förbereda sig inför en insats som den i Bosnien? Hur reagerade svenskarna över det som mötte dem? Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

– Det är tredje året i rad som vi gör den här fältövningen med de blivande specialistofficerare som studerar på Militärhögskolan Halmstad, säger Gunnar Bylund som är övningsledare, och varje år har resultatet blivit oerhört bra. Eleverna utmanas att ta ett stort ansvar genom fältövningen, och det ansvaret tar de också.
Under en vecka studerar de blivande specialistofficerare kriget i Bosnien på plats ur alla tänkbara synvinklar – framför allt utifrån sin egen kommande yrkesroll. Men redan i början av höstterminen startade arbetet med att läsa in sig och förbereda de olika stationerna under fältövningen utifrån tre huvudteman: den tre år långa belägringen av huvudstaden Sarajevo, den händelsekedja som ledde fram till massakern i Srebrenica och den första svenska Bosnienbataljonens (BA 01) insatser i kriget. Uppgiften har varit att beskriva olika händelser och företeelser utifrån de grundläggande ämnena i utbildningen – ledarskap, taktik och statsvetenskap/säkerhetspolitik. Dessutom blir själva redovisningen en övning i pedagogik.

Svåra situationer

På en höjd med står kadett Patrik Carlström och pekar ut över branta bergssidor i höstlövsfärger. Långt där nere ligger staden Vareš, och längre bort andra platser där BA 01 ställdes i extremt svåra situationer.
– Det är här på den här platsen som svenskarnas liv ska sättas på spel det närmaste halvåret, säger kadett Patrik Carlström när han inleder sin station med att tala om svenskarnas utbildning och förberedelser. Hur skulle ni känna er i deras situation? Första kvällen i ett nytt land, 110 mil hemifrån, ni har redan blivit påskjutna?

Gruppen reflekterar först tyst, och diskuterar sedan. Gång på gång under övningen återkommer just detta: hur hade du själv reagerat och agerat som gruppchef eller plutonchef? Att vara på plats, där det verkligen hände, gör att historien träder fram på ett nytt sätt och blir aktuell här och nu, det bekräftar flera av de studerande.
– Jag trodde inte att det skulle göra en sådan skillnad att verkligen komma hit på riktigt, säger Sara Miebach. Men det har verkligen gett en helt annan förståelse, till exempel för vilka problem man kan ställas inför i en krigssituation. Och en medvetenhet om ansvaret för vilka konsekvenser mitt beslut kan få.

Gisslantagning, prickskyttekrig, fångutväxlingar men också långsam utdragen misär och tristess är sådant som tas upp under veckan, allt i syfte att reflektera över taktik, ledarskap och framför allt den egna yrkesrollen.
– Ytterst ger övningen en insikt i och förståelse för vad yrket som soldat och officer kan leda till, säger Stefan Frankfeldt, chef för årets specialistofficersutbildning, det handlar om att tjänstgöra med sitt förband i en krigszon.