De hade till och med tur med vädret

Målsättningarna höll för 92:a artilleribataljon som efter tio dagar utvärderat sin allra första krigsförbandsövning, KFÖ.

− Vi har lärt oss ofantligt mycket av vår första krigsförbandsövning och och inte minst yrkesofficerarna på bataljonen där jag kan skönja en stolthet och tillhörighet, säger Johan Pekkari, chef för 92:a artilleribataljonen. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Både de tidvis tjänstgörande soldaterna och reservofficerarna fick se en förevisning av den kommande artilleripjäsen Archer.
Både de tidvis tjänstgörande soldaterna och reservofficerarna fick se en förevisning av den kommande artilleripjäsen Archer. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Stationsvis kunde deltagarna på årets KFÖ få se och känna på de olika materielsystemen som finns inom artilleriet.
Stationsvis kunde deltagarna på årets KFÖ få se och känna på de olika materielsystemen som finns inom artilleriet. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Både de tidvis tjänstgörande soldaterna och reservofficerarna fick se en förevisning av den kommande artilleripjäsen Archer. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten
Stationsvis kunde deltagarna på årets KFÖ få se och känna på de olika materielsystemen som finns inom artilleriet. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Det handlar om 110 tillfälligt tjänstgörande soldater, 39 reservofficerare och 50 yrkesofficerare som deltagit på bataljonens allra första KFÖ.

– Vi har uppnått alla mål som sattes inför övningen plus att deltagarna haft roligt, så jag är mer än nöjd, säger Johan Pekkari övningsledare och chef 92:a artilleribataljonen.

Målsättningen för de tillfälligt tjänstgörande soldaterna var att få en så bra övning som möjligt, inte bara så deltagarna ville komma tillbaka utan så bra att de skulle prata om övningen till sina kamrater.  Reservofficerarna blev utbildade i vad Försvarsmakten ställer för krav på officerare idag och så de kan ta ett aktivt val om de är intresserade att fortsätta som reservare. För officerare från förbandet handlande målen om en känsla av tillhörighet.

– För yrkesofficerarna betyder det mycket att vi skapat en god förbandsanda och att de känner sig stolta över det vi åstadkommit, berättar Pekkari.

Över förväntan

Tack vare att detta var bataljonens första KFÖ någonsin berättar både deltagare och övningsledning att de lärt sig ofantligt mycket. Förbättringspunkter finns det alltid och eftersom det inte finns ett tak för rekryteringen av tillfälligt tjänstgörande soldater så fortsätter det arbetet parallellt med planeringen inför nästa års övningar. Under detta år har utbildningarna legat på grunder i AK5C, sjukvård och att reservarna uppnår kompetenskraven ibland annat skytte. Nästa år är det ledningsträning som gäller för reservofficerarna som då får arbeta mer i staben och lösa sina respektive uppgifter.

– Jag har höga förhoppningar att rekryteringen fortsätter, och måste få säga att jag är väldigt tacksam för allt stöd från 91:a artilleribataljonen och övriga regementet vi fått under dessa tio intensiva dagar, avslutar en nöjd övningsledare Johan Pekkari.