Bantning av insatserna

I regeringens propositioner om fortsatt deltagande i insatserna i Afghanistan och Kosovo föreslås neddragningar av styrkorna. I Afghanistan ska styrkan ha reducerats med 100 personer vid utgången av 2012. Den svenska styrkan i Kosovo ska bestå av 70 personer fram till april 2012 och därefter successivt minska, för att avvecklas helt december 2013.

Under onsdagen föreslog Regeringen att styrkan i Afghanistan ska ha reducerats med 100 personer vid utgången av 2012. De svenska helikoptrarna påverkas inte. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Under större delen av nästa år kommer den svenska militära insatsen i Afghanistan bestå av cirka 500 personer, men därutöver tillkommer personal till stöd för avveckling av camper och hemtransport av materiel. Helikopterenheten berörs inte av neddragningen. Den totala personalramen uppgår till 855 personer.
–Nu har vi fått klara besked om den politiska viljan hela vägen fram till 2014 och det underlättar planeringen. Eftersom reduktionen kommer sent under nästa år har vi dessutom tid att förbereda truppbidragets minskning och hinner föra en dialog med övriga Isaf-länder hur det ska gå till väga, säger Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef Anders Brännström.

Avveckling i Kosovo under 2013

När det gäller den svenska KFOR-styrkan menar regeringen att Kosovos egen förmåga att upprätthålla lag och ordning stärkts och att den svenska insatsen därför ska minskas, för att vara helt avvecklad vid utgången av 2013.
–Försvarsmakten inledde sitt engagemang i Kosovo 1999, då med en styrka på strax under 1000 soldater. Vart efter utvecklingen gått i positiv riktning har det svenska militära bidraget reducerats. Med den här propositionen ser vi en slutpunkt för Försvarsmaktens långvariga engagemang på Balkan, säger Anders Brännström