Artilleriet på rekryteringsturné

Att synas och träffa folk, är lika viktigt som att på en gång få en namnunderskrift på ett papper. Det anser Christian Tengelin yrkesvägledare vid Artilleriregementet i Boden.

Christian Tengelin och Christoffer Eriksson, två av de sju rekryterarna som glatt konstaterar att det var värt att åka över 130 mil för att besöka gymasieskolor, universitet och arbetsförmedlingar. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Sju personer från A 9 i Boden har under närmare en vecka befunnit sig på rekryteringsturné. Det är en blandad skara från yrkesvägledare, personalofficer, yrkesinformatörer både officerare och soldater som besökt gymnasieelever, högskolestudenter och arbetssökande på Arbetsförmedlingen i bland annat Hudiksvall och Sundsvall. Utöver inbokade besök har soldaterna med full stridsutrustning patrullerat, så kallade social patrols, på gatorna i de båda städerna. 
– Folk reagerar när de ser oss på stan och det skapar en direktkontakt som är viktig, förklarar yrkesvägledaren Christian Tengelin. 
Rekryteringsturnén gav också effekt. Sju stycken avtalsförklaringar för tidvis tjänstgörande soldater och 60 anmälningar till den grundläggande militärutbildningen.

Vapenförbud

För att lösa uppgiften att rekrytera unga till den grundläggande militärutbildningen, GMU 3- 4, är kontakten med skolelever som ska besluta sig för framtida karriärval väldigt viktig. 
Under turnén är samtliga rekryterare grönklädda och somliga med full stridsutrustning, för att väcka intresse och samtidigt kunna beskriva lite mer om en soldats vardag. På en av gymnasieskolorna ansåg ansvarig rektor att vapen inte får förekomma på skolområdet inte ens i förevisningssyfte.
– Vi vill givetvis ge rätt budskap till eleverna och bära rätt utrustning är en del av detta så jag blev förvånad att vi rekryterare fick förbud att komma in i en skola med våra vapen, säger yrkesinformatör Christoffer Eriksson. 
Huvuddelen av alla som registrerade sitt intresse att genomföra GMU läser för nuvarande på gymnasieskolor i Ljusdal och Hudiksvall.

Bra samarbete med Arbetsförmedlingen

Yrkesinformatören från A 9 anser att Försvarsmakten har startat upp ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, AF. Fortfarande besöker officerare och soldater förmedlingar runt om i landet men tanken på sikt är att AF själv ska kunna hålla i informationen om vilka karriärmöjligheter som erbjuds i Försvarsmakten.  Rekryterarna anser att konceptet med en turné är en väg att gå för att lösa Försvarsmaktens nya försörjningssystem. För två år sedan avskaffande Sverige värnplikten i fredstid och den ersattes med en grundläggande militärutbildning, GMU. Utöver detta ska tre fjärdedelar av Försvarsmaktens  personal vara så kallade tidvis tjänstgörande, GSS/T,  och att rekrytera tillräckligt många är nu upp till förbanden.

– Det är roligt och givande att få berätta om vår vardag och jag ser en stor fördel att åka flera personer och sen dela upp sig på stridspar för att möta allmänheten, säger yrkesvägledaren Christian Tengelin. 
Vid Artilleriregementet lär det bli fler turnéer och på sikt ska även fler yrkesinformatörer bland soldaterna utbildas. Det gäller att rätt ålderskategori pratar direkt till unga intresserade.