Archer-systemet – på framkant internationellt

Artilleriregementet tillförs inom kort det mest moderna och högteknologiska artillerisystemet i världen. Vinsterna är många, bland annat genom ett stort samarbete med artilleriet i Norge.

Björn Isaksson, projektledare för Archerpjäsen, tillsammans med Thomas Lindell, ansvarig för införandet av Archer i Sverige. Foto: Elisabeth Gustavsson/Försvarsmakten

– Vi har i allra högsta grad varit delaktiga i utvecklingen av systemet tillsammans med Norge. Därför känns det extra roligt och stimulerande när vi nu får ett system som vi varit med från början att utveckla. Det visar även vilken hög teknisk nivå vi har bland våra anställda, en förutsättning för en modern armé, säger ställföreträdande regementschef Thomas Lindell, också ansvarig för införandet av Archer i Sverige.

Indirekt eld utgör en av de viktigaste delarna av strid på markarenan. Archer-pjäsen med all kringutrustning är en svensk-norsk samutveckling, där länderna betalar och beställer lika stor del.

Nordiska samvinster

Artillerisamarbetet med Norge är ett exempel på ett väl fungerande nordiskt samarbete, och har varit förebild för övriga kollaborationer med Norge. Det gemensamma arbetet innebär en spännande tid framöver med samövningar i Norge och Sverige, gemensamma utbildningar och åtgärder, som ytterst syftar till att artilleriet i båda länder skall kunna agera tillsammans nationellt och internationellt.

Precision

Ett artilleriförband med Archer har lättmanövrerade, splitterskyddade pjäsenheter, där varje pjäs har förmåga att leverera flera granater samtidigt i ett mål och använda sig av olika typer av ammunition. Ett artilleriförband som kan verka dygnet runt under alla väder- och siktförhållanden.

Förbandet kan avge eld inom 30 sekunder från det att man kommer fram till sin grupperingsplats. Förbandet kan både verka mot ytmål som precisionsbekämpning av kvalificerade enskilda mål och då på ett avstånd upp till 50 km. Detta är en stor fördel och kan användas även i urban miljö.

– Förmågan att utföra precisionsbekämpning inom några meter är nödvändig på dagens och framtidens stridsfält, vilket inte minst erfarenheter från pågående konflikter i Irak och Afghanistan vittnar om, berättar Thomas Lindell. Den nya precisionsgranaten Excalibur bidrar till mycket snabb bekämpning mot främst mål i mycket tät bebyggelse, där man inte kan acceptera förluster av civila.

Lindell gläds åt att Artilleriregementet är så pass prioriterade inom armén och förklarar att det är oerhört stimulerande att vara delaktig i införandet av ett helt nytt kvalificerat system.

– Det innebär att det ställs stora krav på att alla delar i detta system är en del av en fungerande länk och att vi alla jobbar mot samma mål – och då naturligtvis tillsammans med Norge, säger Thomas Lindell.

Inom artilleriet ser personalen fram mot att tillföras ett kompetent och modernt system för att understödja andra förband under övningar och vid insatser.