Analysarbete klart

Försvarsmakten kan inte utesluta att främmande undervattensverksamhet förekommit i Göteborgs skärgård i september. Det är resultatet av den analys av ett antal observationer och iakttagelser som nu är färdig.

Göteborgs skärgård i september. Foto: Niclas Ehlén/Combat Camera
Jan Thörnqvist, marintaktisk chef
Jan Thörnqvist, marintaktisk chef Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Jan Thörnqvist, marintaktisk chef Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

– Det som nu skett är ett mycket brett analysarbete där en av iakttagelserna är en bild, säger konteramiral Jan Thörnqvist, marintaktisk chef.

Efter uppgifter om oförklarliga iakttagelser i havet utanför Göteborg den 12 september drogs en större spaningsoperation i gång. Den pågick till den 16 september. Därefter har ett analysarbete skett.

– Vi vet att rörelserna inte orsakats av den svenska marinen, men vidare slutsatser går inte med säkerhet att dra, konstaterar Jan Thörnqvist.

Arbetet fortsätter nu med att operativt bedöma resultatet. Försvarsmakten kommer inte att kommentera utfallet av det arbetet.