54 nya karriärer vid sidan av

I helgen bjöd Halmstads garnison in de senaste årens utbildade värnpliktiga från regionen till en informationsdag om tidvis tjänstgöring som soldat under rubriken ”En karriär vid sidan av karriären”. Vid dagens slut hade 54 personer satt sin namnteckning på en avsiktsförklaring.

På kaserngården fick de inbjudna möjlighet att ställa frågor till redan tidvis tjänstgörande soldater från Lv 6 och FMTS och till Hemvärnssoldater. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Didrik Gorthon Gyllén skrev på för en ny karriär vid sidan av karriären.
Didrik Gorthon Gyllén skrev på för en ny karriär vid sidan av karriären. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kapten Joakim Axelsson informerade om vilka fysiska krav som ställs på en soldat och hur de kan träna hemma för att nå kraven.
Kapten Joakim Axelsson informerade om vilka fysiska krav som ställs på en soldat och hur de kan träna hemma för att nå kraven. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Didrik Gorthon Gyllén skrev på för en ny karriär vid sidan av karriären. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kapten Joakim Axelsson informerade om vilka fysiska krav som ställs på en soldat och hur de kan träna hemma för att nå kraven. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Anton Börgesen gjorde sin värnpliktsutbildning på Luftvärnsregementet 2009-2010. Det var en tid som han ser tillbaka på med glädje.
– Jag har saknat Försvarsmakten och gemenskapen som finns där. Man arbetar för varandra på ett sätt som jag inte upplevt någon annanstans, förklarar han.
Därför vill Anton Börgesen gärna fortsätta inom det militära och tidvis tjänstgöring lockar på fler sätt.
– Jag är också positiv till att göra en internationell insats, och den möjligheten finns som GSS/T. Det ser jag som en stor förmån. Att få göra något handgripligt är något annat än att bara skänka pengar till välgörenhet.

Vinna-vinna

När värnpliktslagen blev vilande försvann också det lagstöd som gav Försvarsmakten rätt att göra anspråk på personer som arbetar. En ny lag håller på att utformas och väntas bli klar inom ett år. Därför var det inget regelrätt kontrakt som skrevs på i helgen utan en avsiktsförklaring, där alla skyldigheter ligger på Försvarsmakten.
Stefan Svedrin, rekryteringsofficer på Försvarsmaktens tekniska skola, tycker att lagstödet är viktigt men att det är ännu viktigare att Försvarsmakten har en god relation till de civila arbetsgivarna.
– Jag vill att alla parter ska uppfatta tidvis tjänstgöring som ett vinna-vinna läge. När soldaterna är hos oss ska de få både kompetensutveckling och personlig utveckling som sedan kommer deras civila arbetsgivare till gagn när de kommer tillbaka till sitt vanliga arbete.

Under informationsdagen fick de intresserade, förutom information om GSS/T från Lv 6 och FMTS, även veta vilka fysiska krav som ställs på en soldat och hur de kan träna. De fick också titta på materiel och kunde prata med soldater som redan är tidvis tjänstgörande. Även Hemvärnet var på plats och informerade om sin verksamhet.
– Jag tycker upplägget för dagen varit mycket bra, sa Emil Svensson från Växjö som gjorde sin värnpliktsutbildning på Ing 2 i Eksjö 2006, men än har de inte helt lyckats övertyga mig.
Mohammed Bakrawi från Helsingborg var mer säker på sin sak.
– Jag har tänkt på det här ett tag och visste redan innan jag kom hit att jag kommer skriva på, sa han.
Totalt kom 75 personer till informationsdagen och 54 valde att skriva på avsiktsförklaringen.
– Det finns framtidstro och ett stort intresse för verksamheten hos de som var här idag, konstaterade bataljonchef Torkel Nordwall nöjt.