Verktyg för varaktiga relationer

Försvarsmakten erbjuder PREP-kurser som stöd för personal som förbereder sig för internationella insatser. Under veckoslutet 30 september - 2 oktober ledde Lise-Lott Jönsson, regementspastor på Södra Skånska regementet, och Henrik Lindén, amiralitetspastor i Karlskrona, en PREP-kurs på stiftsgården Åkersberg i Höör.

Lise-Lott Jönsson, regementspastor Södra Skånska regementet, är nöjd med helgens kurs. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
För den som är engagerad och motiverad tycker jag kursen är  jättebra, det var verkligen ”Friskvård för parrelationer” som arbetsboken för kursen heter, säger Joon Hermansson.
För den som är engagerad och motiverad tycker jag kursen är jättebra, det var verkligen ”Friskvård för parrelationer” som arbetsboken för kursen heter, säger Joon Hermansson. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
För den som är engagerad och motiverad tycker jag kursen är jättebra, det var verkligen ”Friskvård för parrelationer” som arbetsboken för kursen heter, säger Joon Hermansson. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

PREP, Prevention and Relationship Enhancement Program, är en kurs där man arbetar i par för att uppnå en bättre kommunikation. Kursen är även öppen för personer som inte tillhör Försvarsmakten. Konceptet är utarbetat av forskare i USA och har i många år erbjudits inom den norska försvarsmakten med stor framgång.

– Det är inte fråga om terapi utan hjälp till självhjälp, säger Joon Hermansson som var kursdeltagare under helgen som gick. Hans senaste uppdrag internationellt var som kompanichef i Afghanistan.

För den som har gjort eller överväger att göra utlandstjänst kan det kännas särskilt viktigt att ha en stabil och trygg familjesituation. Kursen vänder sig till par som bestämt sig för att satsa på sin relation och ger verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans. Samtidigt innebär den också personlig utveckling. De flesta strävar efter att undvika konflikter och separation och ett av målen med PREP är att förebygga detta.

Kursledarna varvar små föreläsningar med filmsnuttar och en del ”teater” där de spelar upp scener från en vardag som alla lätt kan känna igen. Därefter får deltagarna arbeta med sin partner och diskutera utifrån givna frågor och teman. Allt bygger på att underlätta en rak och tydlig kommunikation i relationen och vi lär bland annat ut en metod som hjälper båda att få tala till punkt utan att bli avbrutna eller kommenterade.

– Miljön på Åkersberg är helt fantastisk, maten är god och under en hel helg fick vi alla leva ett lyxliv utan tanke på varken matlagning, disk eller barn, säger Lise-Lott Jönsson, kursledare.

Lördagen avslutades med en ”romantikmiddag” där varje par fick sitta vid eget bord och bara njuta av varandra, god mat och dryck. När kursen avslutades på söndagen, kunde man se lyckliga par som hade investerat i sin relation och unnat sig en helg tillsammans!