Testa gränserna…

17 rekryter genomför sin grundläggande militära utbildning (GMU) vid Helikopterflottiljen i Kvarn och har precis gått in i projektet ”Aldrig ge upp”. Under veckan kommer de att ställas inför en hel del utmaningar med ett gemensamt mål, att alla skall klara det! Veckan inleddes med att lära sig att framrycka med helikopter…

Svante Hafdell och Otto Larsson flyger med spänd förväntan inför kommande utmaningar. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Anna Wallraven gör sig redo för att vägleda helikoptern inför landning.
Anna Wallraven gör sig redo för att vägleda helikoptern inför landning. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikoptern kommer in för landning och upphämtning av rekryterna.
Helikoptern kommer in för landning och upphämtning av rekryterna. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Rekryterna framrycker för ilasning.
Rekryterna framrycker för ilasning. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Anna Wallraven gör sig redo för att vägleda helikoptern inför landning. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Helikoptern kommer in för landning och upphämtning av rekryterna. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten
Rekryterna framrycker för ilasning. Foto: Nina Karlsson/Försvarsmakten

Vägen in i Försvarsmakten är GMU, grundläggande militär utbildning. Under utbildningen får rekryterna erfarenheter som de har nytta av resten av livet och de blir tränade i att lösa uppgifter på utsatt tid i samarbete med andra. Helikopterflottiljen utbildar 17  rekryter med inriktning mot att bli kontraktsanställda soldater inom Hemvärnet. Rekryterna kommer från olika delar av landet. De bor och utbildas i Kvarn, har olika kön och bakgrund, men med den gemensamma nämnaren; hög motivation.

Utbildningens innehåll

Den grundläggande militära utbildningen är tolv veckor lång, rekryterna arbetar i snitt 48 timmar per vecka och får fem fria hemresor fram tills dess att de rycker ut fredagen 28 oktober. Utbildningen är uppdelad i sju olika projekt och fem strimmor, och vanligtvis ägnas måndag och fredag åt strimmor och veckans övriga dagar till projekt.

Förra veckan genomförde rekryterna en individuell vecka, vilket innebar att de under en vecka hade möjligheten att ta igen aktiviteter och examinationer som de missat i tidigare projekt.  Under veckan genomförde rekryterna även sitt fysiska utryckningstest som bland annat omfattas av ett konditionstest, armhävningar, sit-ups, armhäng och rygghäng. Där konstaterades att rekryterna förbättrat sin fysiska prestationsförmåga avsevärt jämfört med testerna som genomfördes i samband med inryckningen.

Rekryterna just påbörjat projektet ”Aldrig ge upp”.
Oskar Sjöström är 19 år, kommer från Eskilstuna och valde att genomföra den grundläggande militära utbildningen för att få testa på något nytt. Oskar tycker att det hittills har varit oerhört inspirerande, han gillar den ordning och reda som karaktäriseras i Försvarsmakten och ser fram emot stundande vecka som rycktas om att vara krävande . – Det ska vara tufft och jag hoppas att det blir det också, säger Oskar Sjöström.

Fortsatt engagemang

Vecka 43 är den sista veckan i utbildningen och gemensamt för den grundläggande militära utbildningen är att den är likriktad i hela Försvarsmakten. Detta innebär att oavsett var rekryten fått sin utbildning eller vem som varit ansvarig för den så ska resultatet ändå bli detsamma. Detta innebär att även om rekryten fått sin utbildning vid Helikopterflottiljen kan han eller hon ändå söka en tjänst vid t ex Sjöstridsflottiljen.
Anna Wallraven är en av de två kvinnliga rekryterna som genomför sin grundläggande militära utbildning i Kvarn.

Anna kommer från Varberg och har aldrig tidigare varit i Kvarn, men trivs oerhört bra. Ingen dag är den andra lik och hon tycker att det är ett härligt gäng och riktigt bra befäl. – Det här är jättekul och något av det bästa jag har gjort i mitt liv, säger Anna Wallraven, som för övrigt har ansökt som underhållssoldat i Halmstad efter genomförd GMU.


Rekryterna har under utbildningen genomfört 16 examinationer som är såväl teoretiska som praktiska.  Med godkända examinationer och goda vitsord kommer dessa rekryter att kunna skriva kontrakt med hemvärnet och fortsätta sin utbildning för att ingå i de nationella insatsstyrkorna. Men de kan även söka anställning och fortsätta utbildningen till soldat eller sjöman på heltid alternativt söka som officer eller specialistofficer.