SUS ger tekniskt stöd

Under en insats utomlands är det mycket som ska fungera, inte minst teknisk utrustning så som elverk, kylaggregat, motorer, kopiatorer, radioapparater med mera. När sådan materiel behöver ersättas eller lagas och förbandet inte klarar det själva, vänder de sig till Stöd UtlandsStyrkan, SUS, som jobbar med teknisk tjänst.– Vår huvuduppgift är att se till så att trasig teknisk materiel repareras eller ersätts, säger Mats Ersson, Chef för SUS.

Vår huvuduppgift är att se till så att trasig teknisk materiel repareras eller ersätts, säger Mats Ersson. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
I SUS:s förråd samsas en mängd teknisk materiel, här är en uttjänt kopiator som ska kasseras.
I SUS:s förråd samsas en mängd teknisk materiel, här är en uttjänt kopiator som ska kasseras. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
I SUS:s förråd samsas en mängd teknisk materiel, här är en uttjänt kopiator som ska kasseras. Foto: Per Josse/Försvarsmakten

På Uppsala garnison håller SUS till i en hangarbyggnad. De stöder insatser utomlands med information, reparation, reservmateriel och dokumentation.
– Man kan säga att vi har hand om tekniska prylar på marken. Vi stödjer alla insatser utomlands, men vår absolut största kund är Afghanistan som tar 90 procent av vår tid, säger Mats Ersson.
SUS är en del av Markverkstad Uppland och samarbetar tätt med Joint Service Support, JSS, som är de som står för vidmakthållandet av materiel i utlandsstyrkan.
– Till exempel planerar och beställer JSS alla transporter till och från missionsområdena, så om vi vill skicka materiel så kollar vi med dem när nästa flyg går och om vi kan få med det vi vill skicka.

Två delar

Arbetet vid SUS kan delas in i två delar, dels så kallade Sverigereparationer och dels hantering av reservmateriel, där man har hand om beställningar utöver den vanliga lagerpåfyllnaden. Sverigereparation innebär att när insatsens personal inte har kunskap, resurser eller tid att genomföra reparation på plats skickas materielen hem till Sverige.
– Det kan till exempel röra sig om en bildförstärkare som är trasig. Istället för att leta efter felet på plats, gör man en beställning till oss och skickar den med nästa flyg hem. Vi skickar ned en hel och lämnar sedan in den trasiga för reparation på verkstad, säger Mats Ersson.
SUS gör för varje fall en bedömning om den trasiga materielen ska lagas eller om man ska kassera och köpa ny, men det är JSS och teknikkontoren som fattar beslut.
– I vår bedömning tar vi med vad materielen är värd, vad den kostar att köpa in, vad den kostar att laga och hur snabbt man kan få tillbaka materielen till insatsområdet, säger Mats Ersson.
Personalen på SUS utbildar också, tillsammans med JSS, viss personal som ska ut på insats.

Utbildningar för blivande officerare

– Bland annat hjälper vi till med lärare till att utbilda mekaniker, reservdelsmän och tekniska chefer i vårt redovisningssystem LIFT.
Dessutom har man utbildningar för blivande officerare om hur stödet till insatser utomlands går till och hur FMLOG fungerar med fokus på teknisk tjänst. SUS hjälper också till med systemstöd vid till exempel vid grundtillsyn, besiktning av fordon och inventering av reservmateriel.
För de fem personer som jobbar vid SUS är en stor arbetsuppgift dessutom att svara på mejl med frågor från förband utomlands.

– Det kan vara alla typer av frågor, från att ”vi har hittat en gasolflaska utan förpackning och nummer – hur skickar vi den till er och hur knappar vi in den i LIFT?” till ”hur beställer vi de nya splitterskyddade reservdelarna till våra hjullastare?” Vi svarar på det vi kan, annars förmedlar vi kontakten vidare till rätt ställe så att de får svar på sina frågor. Man kan säga att vi är spindeln i nätet för praktiska frågor som gäller teknisk tjänst, säger Mats Ersson.