Stöd till afghanska armén

Operational Mentoring Liason Team, OMLT, i Sheberghan följer soldater från Afghan National Army, ANA, västerut när de byter manskap på tre baser väster om Sheberghan. OMLT, som stödjer och utbildar ANA, har undersökt vilka förhållanden som gäller på respektive plats.

Teamet grupperar sig tillsammans med en grupp ANA-soldater i utkanten av Sheberghan för avfärd mot Ghormach, 30 mil sydväst om Sheberghan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Afghanska soldater på ANA-basen i Maimanah som ligger mellan Sheberghan och Ghormach.
Afghanska soldater på ANA-basen i Maimanah som ligger mellan Sheberghan och Ghormach. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En amerikansk soldat beskriver läget i området för major Magnus Gerhardsson och delar av OMLT.
En amerikansk soldat beskriver läget i området för major Magnus Gerhardsson och delar av OMLT. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
OMLT på väg ut från ANA-basen i Maimanah.
OMLT på väg ut från ANA-basen i Maimanah. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Afghanska soldater på ANA-basen i Maimanah som ligger mellan Sheberghan och Ghormach. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En amerikansk soldat beskriver läget i området för major Magnus Gerhardsson och delar av OMLT. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
OMLT på väg ut från ANA-basen i Maimanah. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Resan går till en Forward Operational Base, FOB, i Ghormach ungefär 30 mil sydväst om Camp Monitor i Sheberghan. Fem svenska fordon och fem med ANA-soldater. De flesta av de ANA-soldater och officerare som OMLT tränat och patrullerat med, ett par hundra stycken, grupperar sig i Ghormach och byter av kolleger som varit där i mer än ett år. Samma sak gäller för ANA-soldater på baser i Maimanah, Qaisar och en en bas som kallas Chinese Camp.

Avlösning

Två ANA-bataljoner på 800-900 man vardera byter plats med varandra för att de som varit utposterade ska kunna träffa sina familjer och återhämta innan de tjänstgör i Sheberghan.

Provinsen Ghormach är, lindrigt uttryckt, ett besvärligt område. Befolkningen är i huvudsak pashtuner och är till större delen lojala med talibanrörelsen. I bästa fall är de neutralt inställda till talibanerna. Större delen av de boende i området är direkt negativt inställda till Isaf, afghanska säkerhets- och övriga myndigheter. Det tar sannolikt lång tid innan befolkningen anser att det finns fördelar med Isafstyrkornas närvaro. Det sker skottlossning mot basen i Ghormach ett par gånger i veckan. Så också när OMLT var på plats under förra veckan.

Koll på baserna

För att underlätta ANA:s truppbyte gör OMLT en rejäl koll på baserna som ligger på rad i sydvästlig riktning från Sheberghan och mot gränsen till Turkmenistan. Med sig har man bland annat frågor om hotbild, hur talibanerna grupperar sig och hur starka de är och hur samarbetet med polis och övriga myndigheter fungerar. Det finns också en rad frågor kring inkvartering, hygien, mat och sjukvård. Frågelistan är mer omfattande än vad som här återges.


Omgivningarna längs vägen från Sheberghan är varierande. Från ökenlandskap till relativt höga berg. Baserna finns och bemannas i första hand för att hålla vägen öppen fram till basen i Ghormach. Entreprenörer arbetar med att färdigställa vägen fram till basen, som nu är en relativt knölig grusväg. Det handlar om några kilometer.

Viktig ringväg byggs

I andra hand handlar det om att skapa en så stabil säkerhet att internationella entreprenörer kan bygga ihop sista delen av den ringväg som ska fungera som en ryggrad i ett framtida afghanskt vägnät. Ringvägen är viktig för infrastrukturen i hela Afghanistan.

Vägarbetet har avbrutits flera gånger och det är ett glapp i ringvägen från några kilometer norr om Ghormach till en bit söder om basen. Ringvägen motsvarar i övrigt standarden på en svensk tvåfilig landsväg.

OMLT kommer, efter att friska krafter från ANA grupperat sig, att återgå till Sheberghan. På plats i Ghormach har ANA stöd av amerikansk trupp.