Ryskt marininfanteri i svensk skärgård

En delegation ur 336:e marininfanteribrigaden från den ryska Östersjöflottan i Baltijsk besökte nyligen Amfibieregementet under tre dagar.Syftet med besöket var ett led i att främja förtroendet och kunskapen mellan ländernas försvarsmakter.

Besökarna visade stort intresse för utrustningen. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Förevisning av amfibiestrid i skärgården.
Förevisning av amfibiestrid i skärgården. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Besökarna tog sig tid att titta på utrustningen
Besökarna tog sig tid att titta på utrustningen Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Stabschefen för Östersjömarinens kustförband tackar soldater och officerare
Stabschefen för Östersjömarinens kustförband tackar soldater och officerare Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Förevisning av amfibiestrid i skärgården. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Besökarna tog sig tid att titta på utrustningen Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Stabschefen för Östersjömarinens kustförband tackar soldater och officerare Foto: Kristina Swaan/Amf 1

Det är inte första gången som personal ur 336:e marininfanteribrigaden och Amfibieregementet träffas. På uppdrag av regeringen genomför Försvarsmakten ett bilateralt samarbete med Ryska Federationens Väpnade Styrkor där bland annat utbyte mellan amfibieregementet och 336:e marininfanteribrigaden genomförs. Detta samarbete regleras i en årlig arrangemangsplan, men sedan augusti 2008 har samarbetet varit vilande men återupptogs 2010.

– Den här typen av utbyte ger förbandet ökade kunskaper och erfarenheter. Den ger också bra möjlighet att lära känna varandras förband, sa Ola Truedsson, chef Amfibieregementet

Förevisningar

Delegationen hade ett digert program där de fick ta del av både dåtid och nutid. Besöket inleddes med en sjötur genom Stockholms skärgård och en guidad tur på Waxholms kastell där gästerna fick ta del av Sveriges, kustartilleriets och amfibiekårens historia. Sedan bar det av till Korsö där gästerna fick förevisningar och genomgångar av kustjägarkompaniet.
Besöket avslutades dagen efter med en stridsmomentförevisning av 204:a amfibieskyttekompaniet i Stockholms södra skärgård.

Efter stridsmomentet fick gästerna möjlighet att ta en närmare titt på andra amfibiebataljonens fartyg och båtar samt soldaternas och officerarnas utrustning, vilket gjordes med stort intresse.

– Jag är oerhört imponerad av den professionalism som förbandet har uppvisat. Ni soldater och officerare är välutbildade med bra material. Min förhoppning är att våra förband i framtiden skall utveckla ett större samarbete, sa överste Vladmir Vladimirovitj Jeremejev stabschef för Östersjömarinens kustförband under sitt tacktal till bataljonen

Stridsbåt en möjlig exportvara

Den svenske arméattachén i Moskva Johan Huovinen som också deltog vid besöket noterade det ryska intresset för det svenska stridsbåtskonceptet.

– Den ryska sidan är imponerade av vårt stridsbåtskoncept för förband i amfibisk miljö och önskar fördjupade insikter om hur man kan bygga upp ett liknande koncept i Ryssland. Det ryska intresset för Stridsbåt 90 baserar sig i första hand på att Ryssland moderniserar sina stridskrafter och idag finns möjligheten för de ryska väpnade styrkorna att köpa utrustning från utlandet. Stridsbåt 90 har potentialen att kunna bli en affär mellan våra länder, om vi är intresserad av att sälja, sa Johan Huovinen.