Personal och materiel i fokus

Många frågor om allt från materielsystem och vindkraft till villkoren för anställda soldater ställdes när Centerpartiets försvars- och utrikespolitiska talesmän tillsammans med andra centerpartister besökte Halmstads garnison.

Dan Andersson visar robotsystem 70 för riksdagsledamot Kerstin Lundgren (C). Foto: Selma Sedelius
Ola Johansson (C), halländsk riksdagsledamot samtalar med Viola Lundberg, blivande flygtekniker på JAS 39 Gripen.
Ola Johansson (C), halländsk riksdagsledamot samtalar med Viola Lundberg, blivande flygtekniker på JAS 39 Gripen. Foto: Christian Lövgren
Ställföreträdande regementschef vid Lv 6, Anders Svensson, i samtal med riksdagsledamot Staffan Danielsson och regionpolitiker Stefan Bengtsson.
Ställföreträdande regementschef vid Lv 6, Anders Svensson, i samtal med riksdagsledamot Staffan Danielsson och regionpolitiker Stefan Bengtsson. Foto: Selma Sedelius
Ola Johansson (C), halländsk riksdagsledamot samtalar med Viola Lundberg, blivande flygtekniker på JAS 39 Gripen. Foto: Christian Lövgren
Ställföreträdande regementschef vid Lv 6, Anders Svensson, i samtal med riksdagsledamot Staffan Danielsson och regionpolitiker Stefan Bengtsson. Foto: Selma Sedelius

Besöket var ett i en rad politiska besök som genomförts under året, och naturligtvis var övergången till det nya personalförsörjningssystemet med frivilligt rekryterade soldater en av de viktigaste punkterna. Stefan Bengtsson och Henrik Oretorp som deltog från region och kommun fick kvitto på att just samarbetet mellan garnisonen och samhället runtomkring blir allt viktigare i det nya systemet, när soldaten också behöver bostad eller goda pendlingsförutsättningar, dagisplats till sina barn och så vidare.
– Den som kommer till Halmstad för att bli soldat blir numera också skattebetalare och samhällsmedborgare, påpekade ställföreträdande regementschef vid Lv 6, Anders Svensson.
– Det är en genomgripande reform vi har genomfört, säger Staffan Danielsson, försvarspolitisk talesman för Centern. Det är viktigt att ni känner starkt stöd att genomföra den, och börjar det bli en bred politisk förankring bland de politiska partierna för detta.
Besökarna fick också en rundvandring bland både luftvärnets materiel och de många olika materielsystem som Försvarsmaktens tekniska skola utbildar tekniker på.
– Det var viktigt för mig att få se hur materielen fungerar, säger Staffan Danielsson, försvarspolitisk talesman för Centern. Jag har fått en bättre förståelse för hur hela systemet av luftvärnsmateriel fungerar.
– Det är värdefullt för oss att komma ut på de här studiebesöken, säger Kerstin Lundgren, suppleant i försvarsutskottet och utrikespolitisk talesperson. Det är intressant att se hur det nya personalförsörjningssystemet fungerar i verkligheten.