Patrulltävlan avgjord i Eksjö

Sent på onsdagsnatten eller tidigt på torsdagsmorgonen, beroende på hur man ser det, stod Helikopterflottiljens fyrmannalag som totalsegrare i Försvarsmaktsmästerskapet i patrull (FMM Patrull) som i år arrangerades av Ing 2 i Eksjö.

Stor prövning på stridshinderbanan. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Sjukvårdsmomentet krävde god fysik.
Sjukvårdsmomentet krävde god fysik. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Paus för tre grabbar som slitit hårt under dagen.
Paus för tre grabbar som slitit hårt under dagen. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Sjukvårdsmomentet krävde god fysik. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten
Paus för tre grabbar som slitit hårt under dagen. Foto: Louise Sparr/Ing 2/Försvarsmakten

Under onsdag och torsdag genomfördes FMM Patrull 2011 i Eksjö. FMM Patrull är ett av tre årliga Försvarsmaktsmästerskap. De andra två mästerskapen, budkavleorientering och skytte, har genomförts tidigare i år. Arrangörskapet för Försvarsmaktsmästerskapen alterneras mellan Försvarsmaktens förband och i år stod Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö värd för patrulltävlan. Devisen” inte bara officer utan även soldat” utgör grunden för tävlingens innehåll. Tävlingen är ett sätt att pröva officerarnas fysiska förmåga och soldatduglighet och syftet är att stimulera officerare att upprätthålla de grundläggande soldatkunskaperna för att kunna vara goda förebilder.

Dag- och nattmoment

Tävlingen genomfördes i två delar, dag och natt. Dagmomentet bestod av nio stationer där grundläggande soldatkunskaper prövades. I nattmomentet testades kartläsningsförmågan, skjutförmågan och uthålligheten. Dagmomentets resultat låg till grund för nattmomentets startordning där så kallad jaktstart tillämpades. Deltagande med ett lag bestående av fyra yrkesofficerare i mästerskapsklassen är obligatoriskt för samtliga Försvarsmaktens förband från Armén, Marinen och Flygvapnet. Segrade gjorde till slut laget från Helikopterflottiljen i Linköping tätt följda av Livregementets husarer (K3) i Karlsborg och Skaraborgs regemente (P4) i Skövde.

Förutom mästerskapsklassen finns en övrig klass där förband kan delta med lag. I denna klass var det Amfibieregementet (Amf 1) i Berga som tog hem segern med två lag ur Skaraborgs regemente (P4) som tvåa och trea.

Innan tävlingen formellt avslutades av chefen för Ing 2, överste Gustaf Fahl, överlämnades stafettpinnen till nästa års arrangör, Livregementets husarer (K3) i Karlsborg. Preliminärt genomförs FMM Patrull 2012 under vecka 39. Nästa års arrangör meddelade också att ambitionen är att även göra det möjligt för förband att delta med soldater i tävlingen.