Över 5 500 sökande till 800 platser

Antalet sökande till nästa års första omgång av GMU, grundläggande militär utbildning, var 5 553. Drygt 3 800 gjorde rekryttest och efter det valdes 3 100 personer ut till antagningsprövning. När de avslutats kommer 860 personer erbjudas plats till utbildningen.

Intresset för att göra grundläggande militär utbildning är fortsatt högt. Sammanlagt under 2010 och 2011 har över 22 000 personer sökt till totalt 1 700 platser.

– En lovande trend är att andelen kvinnliga sökande har ökat något. Antalet kvinnor som kallats till antagningsprövning till första utbildningsomgången 2011 var 13 procent. Det har ökat till 16 procent för första omgången 2012. För Försvarsmakten är det viktigt att öka dessa siffror ytterligare, säger Per Schedin på personalstaben.

För att ta vara på det stora intresse som finns har Försvarsmakten inlett en utveckling för att korta tiderna för ansökan och uttagning.