Oförändrade anslag ger konsekvenser

Trots att Försvarsmakten i dag har en ekonomi i balans tornar mörka moln upp sig vid horisonten. Om anslagen lämnas oförändrade efter 2014 får Sverige en minskad operativ förmåga i förhållande till omvärlden.

Slutsatserna är ÖB:s, Sverker Göransons, och återfinns i ett inlägg som publicerades på Newsmill på onsdagen.

Skälen är främst att hänföra till materiel:

”Vi vet att vi under de kommande åren måste fatta beslut i många stora materielprojekt vilka har långtgående konsekvenser för Försvarsmaktens ekonomi. Flera äldre materielsystem måste moderniseras eller ersättas med nya om vi ska behålla operativ förmåga i paritet med vår omvärld. Ett insatsberett försvar kräver nämligen investeringar för framtiden”, skriver ÖBoch fortsätter:

 ”I ljuset av den snabba och svårförutsägbara omvärlds- och teknikutvecklingen kommer vi också att få ta ställning till behovet av helt nya förmågor och helt ny materiel. Men utan välövad och kompetent personal kan inte det bästa materielsystem i världen fungera. Därför måste vi också beakta vikten av att långsiktigt investera i utbildning och övning av vår personal. Det här är avgörande frågor för Försvarsmakten både i dag och imorgon. Det finns inga enkla lösningar eller beslut i dessa frågor.”


Läs hela artikeln här.