ÖB mötte Isafs högste ansvarige

Under besöket i Afghanistan förra veckan var överbefälhavare Sverker Göranson i Kabul för samtal vid Isaf:s högkvarter. Där mötte han bland annat högste ansvarige för Isaf, general Allen (commander Isaf).

Överbefälhavaren och general Allen, högste ansvarige i Isaf Foto: Per Brissman/Försvarsmakten

Vid samtalet med general Allen, deltog även Nato:s Senior Civilian Representative ambassadör Simon Gass. Det innebar att ÖB fick en god helhetsbild av hur Isaf bidrar till den afghanska transitionsprocessen genom att stödja och utbilda de afghanska säkerhetsstyrkorna, ANSF. Under samtalet underströk Allen betydelsen av ett långsiktigt förhållningssätt vad gäller stödet  till den afghanska kapacitetsuppbyggnaden inom säkerhetssektorn, givet att säkerhet utgör en förutsättning för genomförande av utvecklingsprojekt och uppbyggnad av god samhällsstyrning.