Nyttig sjuktransportövning

I en övning har en soldat skadats efter en strid i ett bergsområde i norra Afghanistan. Behov av sjukvård är akut. Tid är den viktigaste parametern för soldatens hälsa. Helikopter kallas till platsen och efter en stund kommer en amerikansk Blackhawk med röda kors på sidorna, en medevac.

Sjukvårdssoldater ingående i FS21 tränade under förra veckan helikopter-evakuering av skadade soldater in närheten av Camp Marmal någon mil väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
I de fall den amerikanska Blackhawk-helikoptern inte kan landa vinschas den skadade in för vidare transport till sjukvårdsinrättning.
I de fall den amerikanska Blackhawk-helikoptern inte kan landa vinschas den skadade in för vidare transport till sjukvårdsinrättning. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Drygt 20 ur Afghanistanstyrkans sjukvårdspersonal inkluderande läkare, sjuksköterskor och stridssjukvårdare var med under övningen. Till höger kirurgen Johan Wennberg.
Drygt 20 ur Afghanistanstyrkans sjukvårdspersonal inkluderande läkare, sjuksköterskor och stridssjukvårdare var med under övningen. Till höger kirurgen Johan Wennberg. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Sjukvårdare fick figurera skadade för att göra övningen realistisk.
Sjukvårdare fick figurera skadade för att göra övningen realistisk. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
I de fall den amerikanska Blackhawk-helikoptern inte kan landa vinschas den skadade in för vidare transport till sjukvårdsinrättning. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Drygt 20 ur Afghanistanstyrkans sjukvårdspersonal inkluderande läkare, sjuksköterskor och stridssjukvårdare var med under övningen. Till höger kirurgen Johan Wennberg. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Sjukvårdare fick figurera skadade för att göra övningen realistisk. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Svenska sjukvårdsplutonen med läkare och sköterskor och dessutom fem stridssjukvårdare tränade förra veckan lastning av skadade tillsammans med amerikanskt Isaf-personal.
Först en teoretisk genomgång och sedan ut på ett fält utanför basen Marmal för praktisk övning.
Man övade så kallad hot load, alltså med helikopterns blad roterande.
– Det här var nyttigt och bra om man skulle tvingas göra det skarpt, säger Ronni Ruusila som tillhör enheten framskjuten kirurgisk förmåga och civilt jobbar som intensivvårdssjuksköterska.

Det finns fem så kallade amerikanska medevac-helikoptrar inom det svensk-finska ansvarsområdet med de fyra provinserna Jowzjan, Balkh, Sar-e-Pul och Samangang.
Besättningarna har 15 minuter på sig från att larm går till att de ska vara i luften. Snittiden är sju minuter. Det får ta som mest en timme från att en svensk enhet larmat till att den skadade soldaten är under vård. Senast en svensk skadades gick det väsentligt mycket snabbare innan soldaten var på det tyska fältsjukhuset på Marmal där avancerad vård med bland annat kirurgisk kapacitet finns. Vid ett flertal tillfällen har svenska soldater transporterat från en skadeplats till vård med amerikanska Blackhawks.
– Vi flyger dag och nattetid, vart som helst, när som helst och landar i princip på vilken plats som helst även om vi är beskjutna, säger Sgt Brown, som är medic i den helikopter som står till förfogande för dagens övning.
Om landning är omöjlig finns möjlighet att vinscha upp den skadade i helikoptrarna, vilket också prövades under övningen.
– Ett sådant här övningstillfälle är oerhört värdefullt för personalen eftersom det är viktigt att träna nära den verklighet som finns här i insatsområdet. Vi är väldigt tacksamma för det fina samarbete vi har med Dustoff som är Blackhawks anrop, säger Hans Bergius som är Medical Planner på FS21.

Det här är den andra medevac-övningen med Blackhawk-helikopter som FS21 gör sedan styrkan kom till Afghanistan i våras. Man har också tränat med svenska helikopter 10, eller Puman som den kallas.