Nytt nummer av Arménytt

Nu är det nya numret av Arménytt ute. I Arménytt informerar arméinspektören och chefen för produktionsstabens arméavdelning kontinuerligt kring funktionsfrågor som rör armén, exempelvis ny materiel och nya system.

Ur innehållet i Arménytt nr 2, oktober 2011:

Arméns roll i det nationella försvaret.

Tommy Karlsson intervjuas om hur Försvarsmakten ska utveckla system och reglementen för utbildning och övning av tidvis tjänstgörande soldater s.k. GSS/T.
Du kan också läsa Martin Lianders andra artikel om OMLT (Operational Mentoring and Liason Team) i Afghanistan. Hur är det att leva och strida med soldater ur den afghanska armén? Hur utvecklas förtroendet mellan soldater som tvingats dela eldställning?

Produktionsstabens arméavdelning skriver om när teknik och materiel möter människa. Vilka faktorer är avgörande för att vi ska kunna utveckla ett användarvänligt materielsystem för soldaten?

Hur ser den planerade anskaffningen av mörkermateriel ut?

Numret avslutas med en krönika av journalisten Johanne Hildebrandt.
Kring dessa och ytterligare frågor fördjupar vi oss i Arménytt nr 2, 2011.