Nu kommer ingenjörbandvagnarna

De första två ingenjörbandvagnarna kommer till Ing 2 under nästa vecka och ytterligare två levereras före jul. Under första halvåret ska sedan så kallad verifiering och validering ske, det innebär en kontroll av att vagnarnas status överensstämmer med de krav som Försvarsmakten ställt på tillverkaren.

Ingenjörbandvagnen är byggd på samma chassi som stridsvagn 122. Foto: Peter Djerf/Försvarsmakten
Ingenjörbandvagn med utfälld grävarm.
Ingenjörbandvagn med utfälld grävarm. Foto: Peter Djerf/Försvarsmakten
Schaktning av jordmassor.
Schaktning av jordmassor. Foto: Peter Djerf/Försvarsmakten
Ingenjörbandvagn med utfälld grävarm. Foto: Peter Djerf/Försvarsmakten
Schaktning av jordmassor. Foto: Peter Djerf/Försvarsmakten

Försvarets Materielverk (FMV) kommer med stöd av Försökssektionen vid Fältarbetsskolan i Eksjö att verifiera och validera vagnarna under november till maj. Under denna period kommer en hel del tester att göras. Vagnarna kommer sedan formellt att överlämnas till Försvarsmakten och Ing 2.

När ingenjörbandvagnarna är operativa, efter sommaren 2012, kommer de göra det möjligt att utförafältarbeten som stöd till en operation i en svår stridsmiljö. Vagnarna kommer att ingå i de båda ingenjörbataljonerna på Ing 2 med tre stycken i varje bataljon. De ska kunna understödja manöverförbanden med alla typer av fältarbeten såsom till exempel röjning av hinder, minbrytning och iordningställande av brolägen. Särskilt viktig är förmågan att understödja operationer i urban miljö med bland annat röjningsarbeten där risken för direktbekämpning, minor och oexploderad ammunition är stor.

Vagnens konstruktion är baserad på ett Leopard 2 chassi (stridsvagn 122) och huvudsystemen är schaktblad grävaggregat, vinsch samt en vapenstation. Schaktbladet, som är utbytbart mot en minplog, kan höjas, sänkas, tiltas och skevas och är utrustat med två nedfällbara rivare.

Minbrytsystemet består av en djupminplog, en magnetsignaturduplikator och utmärkningsutrustning för utmärkning av röjt spår. Grävaggregatet är ett traditionellt ledat aggregat med en extra bom för att få ner siluetten. Grävaggregatet kommer dessutom att utrustas med ett redskapsfäste med snabblås vilket gör det möjligt att använda andra redskap än skopa, till exempel klipp, krossverktyg och gripklo. Vinschen ska i första hand användas för röjning och bärgning. Vapenstationen är en så kallad Remote Controlled Weapon Station.

Rekryteringen av de två första besättningarna pågår för fullt vid Ing 2 och dessa ska vara fullt operativa efter sommaren 2012.