Misstänkt smuggling utreds

Personal som tjänstgjort vid Libyeninsatsen, FL 02 på Sicilien, Italien, misstänks för att ha skickat hem privata saker med militära transporter till Sverige. Vid tre tillfällen har militärpolisen undersökt gods som sedan tagits i beslag av åklagare.

Hittills är 14 anställda i Försvarsmakten föremål för utredning. De misstänkta brotten handlar i huvudsak om gods som inte förtullats, bland annat hemelektronik och alkohol.

– Vår personal ska följa de regler som gäller och det är synd att något sådant här smolkar en annars oerhört framgångsrik insats, säger överste Torgny Fälthammar vid flygtaktiska staben.

Beslagen är gjorda den 27 september, 6 oktober och den 19 oktober. 15:e militärpoliskompaniet  har nu fram till nästa vecka på sig i Luleå för att bland annat fastställa vad som har hänt, vilken omfattning det haft och vem som gjort vad.

Militärpolisen svarar för ordning och säkerhet i Försvarsmakten och har skyldighet att utreda brott som kommer till dess kännedom. Tidigare har Försvarsmakten också tittat närmare på bland annat mattor som personal tagit hem från Afghanistan.

Militärpolisens utredning är ett stöd till Insatsstaben. När utredningen är klar lämnas den till åklagare. När så sker är inte bestämt.

Förundersökningen leds av åklagarmyndigheten i Luleå.