Livgardet söker GSS/T

Livgardet är ett av alla förband som söker medarbetare som är intresserade av tidvis tjänstgöring som gruppchef, soldat eller sjöman (GSS/T).

På Livgardet kommer det att finnas möjlighet att arbeta tidvis på Livbataljon, 7. Bataljon, 13. Säkerhetsbataljon och Militärpoliskompanierna. Om du vill veta mer kan du kontakta

Livbataljon: Kapten Anders Ahlner 070-289 89 38
7. Bataljon: Kapten Karl Gunnarsson 073-049 66 83
13. Säkerhetsbataljon: Kapten Björn Blomberg 070-257 35 03
Militärpoliskompanierna: Kapten Jimmy Lindberg 070-618 20 71

Om du är intresserad av att tjänstgöra tidvis på något av våra förband kan du läsa mer och anmäla dig via länk nedan.