"Kursen i Jinja viktig för Försvarsmaktens utveckling"

- Den  här kursen betyder dels att vi stöder EASF:s kapacitetsutveckling genom att leverera den förmåga vi har fått i uppdrag att leverera. Men den betyder också att vi utvecklar vår egen förmåga att stödja det som kallas SSR, Security Sector Reform, över hela världen. Det säger chefen för Swedint, överste Thomas Karlsson, när han besöker Jinja i Uganda och den stabskurs för afrikanska officerare som Swedint genomför där.

Chefen för Swedint, överste Thomas Karlsson, följer redovisningen av dagens uppgift i ett av kurssyndikaten. Foto: Carl-Magnus Olofsson
Stabsofficerare från Uganda och Rwanda. Uppgiften är att välja handlingsalternativ.
Stabsofficerare från Uganda och Rwanda. Uppgiften är att välja handlingsalternativ. Foto: Carl-Magnus Olofsson
Överste Thomas Karlsson har genomgång med ett av kurssyndikaten.
Överste Thomas Karlsson har genomgång med ett av kurssyndikaten. Foto: Carl-Magnus Olofsson
Stabsofficerare från Uganda och Rwanda. Uppgiften är att välja handlingsalternativ. Foto: Carl-Magnus Olofsson
Överste Thomas Karlsson har genomgång med ett av kurssyndikaten. Foto: Carl-Magnus Olofsson

Det Thomas Karlsson besöker i Jinja är inte bara en kurs, det är också ett av Swedints  Mobile Education and Training Teams, ett rörligt utbildningsteam som har samlat den kompetens och den tekniska utrustning som behövs och flyttat en kurs till en annan kontinent.
– Jag brukar säga att vi har fyra viktiga boxar, de generiska eller skräddarsydda stabsutbildningarna inom NATO/EU, FN och från och med årsskiftet, när vårt centrum för genderfrågor invigs, genderutbildningar. Och vi kan leverera Mobile Education and Training Teams enligt våra uppdragsgivares önskemål, säger Thomas Karlsson.

Just nu är det främst tre geografiska regioner som står i centrum. En av dem är östra Afrika, där stödet till EASF Eastern African Standby Force dominerar verksamheten. De båda andra är Ukraina och Georgien och Thomas Karlsson menar att kursen i Jinja är ett tydligt exempel på den förmåga Swedint har.
– Med den kompetens våra medarbetare har och den tekniska förmåga som finns kan vi bygga upp den kursmiljö vi behöver för att kunna genomföra en kurs eller en stabsövning nästan var som helst, säger han.

Men det handlar inte bara om att åka runt världen och utbilda och öva. Utbytet, återbäringen om man så vill, är minst lika viktig för Swedints utveckling. Mötet med elever från hela världen skapar nya erfarenheter och tillför nya perspektiv.
– Vi blir bättre och bättre på att anpassa oss till våra målgrupper och att kunna möta, inte bara de friktioner vi vet brukar dyka upp i de miljöer vi utbildar i. Vi blir också bättre på att hantera det som är oväntat, för det går aldrig att planera bort alla risker, säger Thomas Karlsson.

Planeringen för nästa kurs i Jinja är redan igång, även om det slutliga beslutet att genomföra den ännu inte är fattat. Målsättningen är att våren 2012 köra tre kurser samtidigt, dels den stabskurs som nu genomförs, dels en polischefskurs och en kurs för civila befattningshavare i en FN-stab. Tillsammans utgör de tre kurserna en viktig illustration av den multifunktionalitet som är specifik för en sektorstab i en FN-mission, där inte bara den militära förmågan är viktig, man måste också kunna  samverka med andra aktörer i missionsområdet, till exempel polis, lokala myndigheter och hjälporganisationer.

– Den här kursen är en pilotkurs. Vi har gjort det förut, på Balkan och i Ukraina, men det här är första gångenvi gör det i Afrika och det är lite svårare. Nu ser vi vad vi behöver utveckla och vad som fungerade bra för den här specifika miljön. Tekniskt, till exempel, måste vi ta hänsyn till att nästa kurs, om den genomförs, blir större och därmed mer komplex och vi måste fortsätta att bygga på vår goda relation till våra värdar. Man kan säga att det är det här, en sådan här utbildning, som är kärnan i vår roll som försvarsmaktsgemensamt kompetenscentrum och är man intresserad av den här sortens utmaningar, då ska man söka sig till oss, säger Thomas Karlsson.