”Klargör för losskastning”

Aktiviteterna vid amfibiebevakningsbåtkompaniet var i full gång. Vapen och annan utrustning bars ombord på bevakningsbåtar och trossfärjan, sjökort förbereddes där navigatörerna ritade in kurser som de snart skulle köra efter.

Fartygschefen Johan Gryzelius. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Full aktivitet ombord på bevakningsbåtarna
Full aktivitet ombord på bevakningsbåtarna Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Kompanichefen Thomas Olsson ger order till plutoncheferna.
Kompanichefen Thomas Olsson ger order till plutoncheferna. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Dykaren Thomas Andersson skall snart hoppa i vattnet.
Dykaren Thomas Andersson skall snart hoppa i vattnet. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Full aktivitet ombord på bevakningsbåtarna Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Kompanichefen Thomas Olsson ger order till plutoncheferna. Foto: Kristina Swaan/Amf 1
Dykaren Thomas Andersson skall snart hoppa i vattnet. Foto: Kristina Swaan/Amf 1

Fartygschefen Johan Gryzelius hade fullt upp med att ge sin besättning order inför losskastningen som snart skulle ske. Samtidigt som Johan och de övriga fartygscheferna förberedde sina besättningar och fartyg, var plutoncheferna på orderuttag hos kompanichefen.
På orderuttaget fick plutoncheferna information om att kompaniet skulle lösa spaningsuppgifter på och under ytan i ett område några distansminuter norr om Göteborg.

Förberedelserna viktiga för slutresultatet

Då det skulle dröja ett tag innan förbandet var tillbaka i hamn gällde det att få med sig allt de behövde för att kunna lösa uppgifter som deras högre chef skulle komma att ge kompaniet.

– Det ska bli jättekul att öva, det här är min första stora övning som fartygschef. Förra stora övningen som jag deltog i hade jag befattningen som förste officer, berättade Johan.

Sedan drygt ett år tillbaka är Johan fartygschef på HMS Rapp, en av amfibiebevakningsbåtkompaniets fem bevakningsbåtar. Ombord på en bevakningsbåt tjänstgör åtta personer.

– Det är lite annorlunda att vara chef, det är ju lite mer att tänka på och en hel del som jag måste förbereda innan vi kastar loss. Jag känner mig ändå ganska trygg då jag har växt upp i systemet.
Jag började som sonarofficer ombord, efter ett år gick jag in i befattningen som försteofficer som jag tjänstgjorde i under drygt tre år. Jag tycker att det är en styrka att ha innehaft de befattningarna innan jag blev fartygschef. Det är till exempel lättare för mig att sätta mig in i hur sonaroperatören tänker, sa Johan Gryzelius

Beredd på allt

Dagen till ära regnade det in från tvären, det blåste nästan kuling vindar och sjön gick ganska hög inne i hamnen på Käringberget, men det hindrade inte en av kompaniets dykare att hoppa i vattnet.

– I förberedelserna ombord på trossfärjan tappade en av killarna en kartong i vattnet, jag ska dyka i för att plocka upp den. Det gäller att vara beredd på allt, sa Thomas Andersson

Säkerhetslinan var kopplad, kontroller före dykning var genomförda, dykflaggan hissad, sedan plaskade det till. Dykaren var i vattnet. Det tog inte många minuter förrän Thomas hade hittat den tappade kartongen.

Snart var alla förberedelser klara och kompaniet kastade loss och satte kurs och fart mot området som de skulle lösa uppgifter i.

 

 


Är du intresserad av att jobba på förbandet, Amfibiebevakningsbåtkompaniet söker just nu personal Jobba här