Joint Warrior igång i Skottland

Övningen Joint Warrior har startat i Skottland och delar av Luftvärnsregementet är på plats med cirka 40 officerare och soldater för att öva en multinationell insats där flyg, marin och markstridskrafter samverkar.

Eldenheter Robot 70 i ett annorlunda väntläge är strax beredda att framrycka mot grupperingsområdet. Foto: Håkan Hansson/Försvarsmakten
Karg men vacker natur med ogynnsamma väderförutsättningar är en del av vardagen.
Karg men vacker natur med ogynnsamma väderförutsättningar är en del av vardagen. Foto: Torkel Nordwall/Försvarsmakten
Robotplats grupperad.
Robotplats grupperad. Foto: Håkan Hansson/Försvarsmakten
UndE 23 avspanar större delen av luftrummet efter avancerad terrängkörning. Maskeringsnäten var vi tvungna att ta bort eftersom de höll på att förstöras av vindbyar på över 25m/s.
UndE 23 avspanar större delen av luftrummet efter avancerad terrängkörning. Maskeringsnäten var vi tvungna att ta bort eftersom de höll på att förstöras av vindbyar på över 25m/s. Foto: Per Gerdle/Försvarsmakten
Karg men vacker natur med ogynnsamma väderförutsättningar är en del av vardagen. Foto: Torkel Nordwall/Försvarsmakten
Robotplats grupperad. Foto: Håkan Hansson/Försvarsmakten
UndE 23 avspanar större delen av luftrummet efter avancerad terrängkörning. Maskeringsnäten var vi tvungna att ta bort eftersom de höll på att förstöras av vindbyar på över 25m/s. Foto: Per Gerdle/Försvarsmakten

De cirka 40 officerare och soldater från Lv 6 som deltar i övningen Joint Warrior 2011 är som en ingående del i 14th Battery, 16th Royal Artillery Regiment. De bemannar två radarstationer UndE 23, två eldenheter Robot 70, Länk 16 samt ledning och underhåll av det svenska deltagandet. Verksamheten leds av 62:a luftvärnsbataljonen men enheten är till största del bestående av soldater från den 61:a luftvärnsbataljonen.

Luftvärnsregementet övar normalt internationellt en gång per år för att kunna få både operatörsträning och övning för luftvärnsspecifik insatsledning. De internationella övningarna erbjuder ofta bra möjligheter med avancerat flyg i störd miljö och goda möjligheter att öva interoperabilitet när ledning skall integreras i en multinationell miljö.

Det finns flera omfattande målsättningar med övningen som att öka förmågan avseende interoperabilitet, ledning och operatörsträning på respektive system. Även att öka förmågan avseende strategiska, operativa och taktiska transporter är viktiga delar. För att soldaterna ska förstå helheten och vilja delta i Försvarsmaktens internationella uppgifter, ska samtidigt den enskilde soldaten få en representativ bild av hur insatsmiljön kan komma att se ut i en internationell konflikt där konfliktnivån kan variera starkt inom olika delar av operationsområdet och över tiden.

Förarbetet för övningen startade redan i våras för Lv 6 del då de första tillståndshandlingarna började skickas till olika aktörer. Därefter genomfördes ett antal planmöten och rekognoseringar på plats i Storbritannien för att lägga upp övningsramarna och äska önskemål om olika övningsmoment.

Förra veckan började tilltransporten av förbandet med personaltransport med TP 84 och materieltransport via lastfartyg. Efter ankomst till Storbritannien och tullklarering av all materiel påbörjades därefter en två dagar lång marsch mot övningsområdet på ”fel” sida av vägen. De två stridsfordonen till 70-eldenheterna gick upplastat. Vägnätet i de tättbefolkade delarna av Storbritannien är väl dimensionerat och utmärkt, medan övriga delar har krävt fingertoppskänsla i trafiken och fullt utnyttjande av både GPS och tryckta kartor.

Väl framme i området har förbandet påbörjat samverkan, rekognosering och gruppering av olika funktioner för att kunna lösa uppgiften. Vädret har under de första dagarna i övningsområdet varit mycket blåsigt med tidvis horisontella regnskurar vilket har tvingat förbandet att tänka till på stridsvärdeshöjande åtgärder i uppgiftens lösande. Försvarsmaktens nya skalplagg väcker en viss avundsjuka hos andra nationers deltagande soldater. Materielen fungerar utmärkt så här långt och de flesta funktioner är igång enligt plan.