Inryckning för ny soldatkategori

Idag ryckte 32 blivande tidvis tjänstgörande soldater in på Amfibieregementet. De kommer att öva i drygt en månad och utgöra en pluton i ett amfibieskyttekompani.

Jonathan Dart ser fram emot tjänstgöring. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Pontus Jansson informerar om dagens verksamhet
Pontus Jansson informerar om dagens verksamhet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Isak Unnerbäck hämtar utrustning
Isak Unnerbäck hämtar utrustning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Pontus Jansson informerar om dagens verksamhet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Isak Unnerbäck hämtar utrustning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

– Det här är en milsten i det nya försvaret. Som blivande tidvis tjänstgörande är ni en extremt viktig kategori. Genom ert deltagande i repetitionsutbildning och höstens stora övning, bidrar ni till att öka tillgängligheten med insatsberedda förband, sa Ola Truedsson, chef för Amfibieregementet.

Enligt Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem kommer det bli möjligt att vid sidan om sitt civila arbete eller studier, under kortare eller längre perioder tjänstgöra som soldat. Anställningarna startar nästa år, men redan nu går det att skriva ett så kallat interimsavtal. Det är ett tillfälligt avtal i väntan på att ett juridiskt stöd som behövs för anställningarna, kommer på plats. De som nu ryckt in har fått en tillfällig anställning som gäller under övningen.

Sedan tidigare har förbandet anställt kontinuerligt tjänstgörande soldater, GSS/K. Dagens inryckande är de första som tjänstgör som blivande tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T.

Rekryteringsarbetet

Pontus Jansson som är ansvarig för de blivande tidvis tjänstgörande soldaterna berättade att förberedelserna redan startade i april i år.
– Förbandet skickade ut informationsbrev till före detta värnpliktiga. Intresset var enormt stort, vi fick in cirka 150 ansökningar. Arbetet fortsatte sedan med bland annat intervjuer av varje individ för att säkerställa att vi fick in rätt personal.

– Till den här omgången sökte vi personal med bakgrund som amfibieskytte eller kustjägarsoldat. Anledningen till det har varit att det inte finns tid att utbilda i befattning under den här korta tiden. Den största utmaningen har varit det administrativa arbetet som tagit en del tid, säger Pontus.

Positivt att vara tillbaka

Några få avhopp skedde strax före inryck och berodde i huvudsak på att rekryteringsperioden krockade med intensiv studieperiod, påbörjande av utbildning till officer och i något enstaka fall hade individen skadat sig.

– Jag gjorde lumpen 2009/10 och ville egentligen vara kvar men just då var jag osäker på utlandstjänstgöringen av olika orsaker. Planen är att plugga vidare, kanske inom juridik eller till polis. Det är jättekul att vara tillbaka på förbandet och nu är jag positiv till utlandstjänstgöring, det är något jag kan tänka mig i framtiden, säger Jonathan Dart

– Jag trivdes jättebra när jag gjorde lumpen på insatskompaniet. Min förhoppning är att jag efter den här perioden ska fortsätta på Amf 1 och ta studieuppehåll från tekniska högskolan, säger Isak Unnerbäck

Det var ett glatt återseende och flertalet uttrycket det positiva med den här formen av tjänstgöring. Deras första vecka kommer att omfatta repetitionsutbildning för att sedan ansluta andra amfibiebataljonen och delta på höstövning i Göteborg.

– Jag och mina kollegor ser verkligen fram emot att få ta emot de blivande tidvis tjänstgörande soldaterna. Den här omgången kommer ge oss värdefulla erfarenheter då den här kategorin av soldater blir allt vanligare i framtiden. Det är lite kul också att alla har gjort lumpen på förbandet, avslutar Pontus.