I händelsernas centrum

Minröjningsfartyget HMS Vinga ligger i en farled och söker. Just när man hittat en mina går brandlarmet på fartyget. Fartygschefen, Jan-Ola Lindvall, tvingas därför prioritera och göra svåra avvägningar eftersom besättningen inte kan lösa alla uppgifter på en och samma gång. Marinens höstövning fortsätter, under blåsiga förhållanden.

Fartygschef Jan-Ola Lindvall meddelar besättningen sina prioriteringar under striden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Kristofer Frisesdal är vaktchef i stridsledningscentralen under den pågående striden.
Kristofer Frisesdal är vaktchef i stridsledningscentralen under den pågående striden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Granskande ögon betygsätter hur besättningen tar hand om en skadad besättningsmedlem.
Granskande ögon betygsätter hur besättningen tar hand om en skadad besättningsmedlem. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant objekt på botten.
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant objekt på botten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Kristofer Frisesdal är vaktchef i stridsledningscentralen under den pågående striden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Granskande ögon betygsätter hur besättningen tar hand om en skadad besättningsmedlem. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant objekt på botten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ombord på HMS Vinga kämpar besättningen mot både små snabba båtar och flygplan som ideligen angriper fartyget med olika skador som följd. Skadorna uppstår både på besättningsmedlemmar och på fartygets olika tekniska system ombord. Förutom besättningen finns också ett så kallat STEAM-team ombord bestående av ett femtontal personer.  STEAM står för Sea Training and Analysis Methods och är en metod för att utveckla strids- och skyddstjänsten på marinens fartyg. Det är STEAM-teamet som arrangerar de olika skadorna och spelar upp ett händelseförlopp.

Syftet är att under realistiska former ge besättningarna möjlighet att träna på vilka åtgärder som skall vidtas när fartyget utsätts för händelser. Om och om igen tränas besättningen i att upptäcka, varna och slutligen bekämpa hastigt uppkomna hot, både utomstående och skador på fartyget.

– Det är oerhört värdefullt för besättningen att få bli testad av experter utifrån och på så sätt hela tiden bli bättre säger Jan-Ola Lindvall.

Efter övningen får besättningen ett omdöme av STEAM-teamet på vad man gjorde bra och vad som kan utvecklas. STEAM är en del i den nu pågående övningen och de flesta av de fartyg som ingår i övningen får besök.