I fredens och frihetens tjänst

Nato-medaljer delades ut på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif under söndagen. Skyttesoldater från det svenska första skyttekompaniet, Quebec Lima, ett 100-tal personer, stod i givakt för stabschefen, överstelöjtnant Håkan Sigurdsson.

Stabschefen Håkan Sigurdsson nålar Natomedaljen på Claudio Ramirez. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Rättning vänster! Jimmy Karlsson och kolleger snyggar till i leden.
Rättning vänster! Jimmy Karlsson och kolleger snyggar till i leden. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Ceremonin genomfördes som brukligt på Camp Northern Lights flaggplan.
Ceremonin genomfördes som brukligt på Camp Northern Lights flaggplan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Anders Eckerberg ställer upp med kompanistandar för P4 grenadjärkompani tillika första skyttekompaniet.
Anders Eckerberg ställer upp med kompanistandar för P4 grenadjärkompani tillika första skyttekompaniet. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Rättning vänster! Jimmy Karlsson och kolleger snyggar till i leden. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Ceremonin genomfördes som brukligt på Camp Northern Lights flaggplan. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Anders Eckerberg ställer upp med kompanistandar för P4 grenadjärkompani tillika första skyttekompaniet. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Soldater och officerare som på söndagseftermiddagen fick sin Nato-medalj har nyligen återvänt till basen efter en dryg vecka i fält. Medaljen delas ut efter 30 dagars tjänst i insatser som leds av Nato. Dessa soldater har med råge passerat 30 dagar, de flesta är uppe i omkring 170 dagar, men de har fram till nu varit upptagna på spridda håll.

I ceremonins inledning talade stabschefen Håkan Sigurdsson om det intresse nuvarande operation väckt hos Isaf-ledningen i Kabul och om den uppskattning bland annat ÖB visat för de svenska och finska soldaternas insatser i Afghanistan

– Såväl överbefälhavaren, general Göransson, som den armétaktiske chefen, general Grundevik, påtalar ofta den stolthet som de känner hemma i Sverige för våra insatser. Den positiva utveckling vi ser hos de afghanska säkerhetsstyrkorna, när vi nu jobbar så intensivt med dem, är också oerhört stimulerande, sa Håkan Sigurdsson.

På baksidan av medaljen står det ”In service of freedom and peace” och ”Au service de la paix de la liberte”, på svenska ”I fredens och frihetens tjänst”.