HMS Trossös besättning testas för att vara beredd för insats

Just nu befinner sig fartyget HMS Trossö i Devonport, England för att genomföra FOST, Flag Officer Sea Training. FOST kan, enkelt uttryckt beskrivas som en avancerad besiktning av ett fartyg och dess besättning. De som genomför besiktningen är inspektörer från brittiska Royal Navy där var och en är specialist på sitt område. Fartygets inre och yttre strid hamnar under ”luppen” och synas in i minsta detalj.

Under FOST så kommer de som rökdyker praktiskt taget bo i sin rökdykarutrustning. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten
Besättningen kommer drömma marddrömmar om männen i de vita rockarna. Allt testas och bedöms.
Besättningen kommer drömma marddrömmar om männen i de vita rockarna. Allt testas och bedöms. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten
En rökdykares luftpaket räcker till att göra en insats på cirka 25 minuter.
En rökdykares luftpaket räcker till att göra en insats på cirka 25 minuter. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten
Besättningen kommer drömma marddrömmar om männen i de vita rockarna. Allt testas och bedöms. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten
En rökdykares luftpaket räcker till att göra en insats på cirka 25 minuter. Foto: Håkan Nyström/Försvarsmakten

Med den inre striden menas allt som kan hända ett fartyg i ett stridsmoment med skadade, bränder ombord, vatteninträngning och så vidare. Med den yttre striden menas hur fartyget och personalen agerar när till exempel ett annat fartyg eller stridsflyg anfaller.

När Försvarsmaktens fartyg är ute till sjöss så finns det ingen brandkår som rycker ut eller ambulanser som hämtar skadade, det får fartygsbesättningen lösa själva. Det innebär att om du jobbar på ett av Försvarsmaktens fartyg så kommer du ha flera uppgifter utöver de som är din huvuduppgift. Ombord finns det rökdykargrupper som innehåller tre personer i varje. Deras uppgift kan till exempel vara att släcka en brand ombord eller hitta en person som befinner sig i ett rökfyllt utrymme. Du bör vara i fysisk topptrim för att klara ut dessa uppgifter. Svetten sprutar bokstavligen när man gör en insats som rökdykare.

Sea Riders som inspektörerna med vita rockar kallas från Royal Navy är kända för att var tydliga i den feed back som delges.

– Man måste öva på en hög nivå för att kunna vara förberedd om eller när till exempel en brand bryter ut ombord. Därför är det bra att ha inspektörer med erfarenheter från verkligheten som inte lägger fingrarna emellan när de utvärderar, säger Fabian Tamm som befinner sig i Devonport just nu.

Royal Navy har mycket erfarenhet från Falklandskriget då många av deras fartyg brann och några till och med sänktes. Ytterst så syftar FOST att höja kvaliteten och maximera säkerheten ombord.

Läs mer om hur en dag ombord ser ut i länken till höger.