Här ska tändas!

– Tänt är det här! ropar alla i skyddsrummet till svar. Sekunderna efteråt skakar byggnaden till och en dov smäll uppfattas bakom hörselskydden. De elever som är första kullen att gå Grundkurs Röjningsledare EOD EOC vid Swedec har under veckan gått in i ny fas av utbildningen. Grunderna är avklarade och eleverna ska fördjupa kunskaperna inom ammunitionsröjning.

Detonation på Sprängplats 1 under övning med provisoriska röjningsladdningar sett genom skyddsglas från skyddsrummet. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Sergeant Hultin kontrollerar inriktning, av provisorisk röjningsladdning, mot  artillerigranat 10,5.
Sergeant Hultin kontrollerar inriktning, av provisorisk röjningsladdning, mot artillerigranat 10,5. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
På TV-skärmen syns lärare Tegfors inspektera sprängplatsen efter detonation av provisorisk röjningsladdning.
På TV-skärmen syns lärare Tegfors inspektera sprängplatsen efter detonation av provisorisk röjningsladdning. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Kadett Appleby finjusterar och kontrollerar så att sprängpatronen är rätt apterad.
Kadett Appleby finjusterar och kontrollerar så att sprängpatronen är rätt apterad. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Sergeant Hultin kontrollerar inriktning, av provisorisk röjningsladdning, mot artillerigranat 10,5. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
På TV-skärmen syns lärare Tegfors inspektera sprängplatsen efter detonation av provisorisk röjningsladdning. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Kadett Appleby finjusterar och kontrollerar så att sprängpatronen är rätt apterad. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Vid utbildningscentrat Swedec, som är Totalförsvarets ammunitions- och minröjnings- centrum, råder för tillfället febril verksamhet ute på sprängplatsen. Indelade i grupper genomför officerare, som är kursdeltagarna inom ramen för det nya utbildningssystemet, bland annat lektionsmomentet Provisoriska röjningsladdningar. 

Röjningsladdningar

I kursverksamheten tränas eleverna bland annat i hur röjningsladdningar placeras för bästa verkan vid oskadliggörande av ammunition. De utbildas också i att tillverka provisoriska röjningsladdningar med mera.

Referens

De bland Försvarsmakten mest förekommande röjningsladdning- arna inom oskadliggörande av ammunition, vilka eleverna skjuter av i början av dagen, har till syfte att fungera som referens. Verkan på objekten går då att jämföra inför avskjutning av de egenhändigt tillverkade provisoriska röjnings- laddningarna.

Säkerhet

Under tillfällena för avskjutning av röjningsladdningarna befinner sig samtliga i skyddsrum och övervakar händelseförloppen via övervakningskamera.

Kontroll

Under stränga säkerhetsförhåll- ande övervakas kursdeltagarna, i hantering av materialet, av lärare från centrat. Fredrik Tegfors, ansvarig kursledare, delar ut sprängpatroner först efter kontroll av laddningarna.

- Löjtnant! Anhåller om tillstånd för aptering? låter tillrop från kadett Hansen, med flera, upprepade gånger under  övningsmomenten.