GMU siktar mot 2012

Efter snart ett års erfarenhet av den nya grundläggande militära utbildningen (GMU) för frivilliga rekryter är omdömet mycket positivt från både rekryter och befäl.– I allt väsentligt är GMU redan bra, konstaterar Jacob Flodén, GMU-gruppen vid Militärhögskolan Halmstad. Det blir bara små förändringar i genomförandet 2012.

Under examinationsmomentet prövas rekryten i sammanstöt med fienden – en situation som snabbt utvecklas till en duellsituation med eldgivning.
Under examinationsmomentet prövas rekryten i sammanstöt med fienden – en situation som snabbt utvecklas till en duellsituation med eldgivning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det har varit inspirerande att jobba med alla motiverade och vetgiriga frivilliga rekryter, betonar Ola Hansson.
– Det har varit inspirerande att jobba med alla motiverade och vetgiriga frivilliga rekryter, betonar Ola Hansson. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Under examinationsmomentet prövas rekryten i sammanstöt med fienden – en situation som snabbt utvecklas till en duellsituation med eldgivning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det har varit inspirerande att jobba med alla motiverade och vetgiriga frivilliga rekryter, betonar Ola Hansson. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Innehållet reduceras något när det gäller sjukvårdsutbildning till förmån för ett lägre tempo i andra delar så att det finns mer tid för rekryten att befästa sin kunskap. Det är framförallt utbildningsstödet i form av färdiga utbildningsunderlag som utvecklats, till exempel i försvarskunskap. Smidigare övergångar mellan processerna före och efter GMU är ett annat mål för 2012 – allt för att inte stjäla tid och energi från själva genomförandet.
– Rekryterings- och anställningsprocessen har varit lite rörig, säger Ola Hansson, kompanichef vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö. Det är ju nytt för hela organisationen att anställa soldater på så kort tid, men vi har löst det!

Kvalitetssäkring

Militärhögskolan Halmstad ansvarar sedan den 1 juli i år för ledning, samordning och kvalitetssäkring av GMU med stöd av förband, skolor och centra. Rekryt- och befälsenkäter, utvecklingsmöten, utbildningsfältövningar och uppföljningsbesök på förband och utbildningsgrupper är viktiga verktyg i arbetet. I juni hölls ett utvecklingsmöte där erfarenheterna från det första GMU-genomförandet diskuterades. Nu har förslag till förändringar inför 2012 dömts av, och dessa har återkopplats under årets utbildningsfältövning.

Utbildningsfältövning i Halmstad

Ett sextiotal instruktörer, pluton- och kompanichefer har precis varit samlade under tre dagar för att ta ytterligare ett steg mot samsyn och ett identiskt genomförande oavsett var i landet rekryten utbildas – ett krav som regering och riksdag ställer på Försvarsmakten för att den blivande personalen ska kunna nyttjas flexibelt.
– Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas av GMU, och det är väl investerade dagar att mötas här, konstaterar Ola Hansson. Vi lyssnar, diskuterar och reflekterar tillsammans över nya förslag till bland annat kursbeskrivningar och instruktioner.

Examinationen i fokus

Under ett viktigt momentsamlades deltagarna ute i terrängen för att diskutera praktiska examinationer under projekten ”Patrull” och ”Försvara”.
– Hur bra ska en blivande soldat vara på att till exempelta skydd och inta en eldställning efter genomförd GMU, exemplifierar Jacob Flodén. Rekrytens beteende är det som bedöms, men beteendet grundar sig på både kunskap och hur rekryten uppfattat situationen. Samtalet med rekryten är därför mycket viktigt, betonar han.

Framtiden

– En viktig framtidsfråga är att bestämma hur tillgänglig GMU:n ska vara – hur ofta ska man kunna rycka in och påbörja utbildningen, funderar Ola Hansson. Det gäller att ta vara på rätt personer när deras intresse är väckt.