Framtidstro vid 72:a mekbat

Första repetitionsutbildningen för 722:a mekskkomp, innebar tio dagars övning med skarp ammunition på Ravlunda skjutfält, är nu avslutad. Med övningen i backspegeln har jag som chef haft tid att reflektera. Här vill jag låta dig som funderar på att vara en del av Försvarsmakten och ha en ”karriär vid sidan av din vanliga karriär” ta del av hur jag som chef ser på din roll.

Tjänst till fots, avsittning! Foto: Tony Petersson / Försvarsmakten
CR under anfall.
CR under anfall. Foto: Tony Petersson / Försvarsmakten

Viktigaste syftet med att göra en repetitionsutbildning har varit att fånga upp så många av de duktiga soldater som via värnplikt och/eller med erfarenhet från internationell tjänstgöring, som möjligt. Att kunna möta dem och visa hur vi planerar att driva förbandet. Rekrytering och bemanning av 722:a mekskkomp har främst skett via riktad information till de soldater som deltog vid P 7´s senaste insats i Afghanistan, som var en uppgift för bland 72:a mekbat.

Vem rekryterar vem?

En erfarenhet från 62:a lvbat övning tidigare i år, sa att rekryteringskraften finns hos plutoncheferna (soldaternas närmaste chef). Det visar sig vara en sanning. I väntan på ”rätten till ledighet” har repetitionsutbildningen även inneburit träning av soldater som tjänstgör kontinuerligt på vårt sidoförband 71:a motoriserade bataljonen. Att använda en kombination av inkallade och kontinuerligt tjänstgörande grundade sig främst på att underlätta övertagande och att få tillgång till aktuella fordon, dvs. stridsfordon 90 som idag används vid P 7´s stående bataljon. Detta har visat sig få positiva effekter i form av ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan de som varit insatta och de som nu tränar för insats.

Hur går vi vidare?

Nästa steg för oss vid 72:a mekbat är nu att bygga upp nästa kompani, 721:a mekskkomp, och då inte bara för att lösa uppgiften att försvara Sverige utan även för att bemanna 2:a skkomp inom ramen för kommande insatser i Afghanistan. Framtiden för de bataljoner som har tidvis tjänstgörande soldater i likhet med de som har kontinuerligt tjänstgörande, är att både kunna lösa uppgifter i Sverige. Men även att ta ansvar för uthålligheten vid våra internationella insatser och då främst när övergång sker från ”snabbinsats” till att bli det som benämns ”rotationsmission” (Tjänster du kan söka på Försvarsmaktens webbplats).
Möjligheten att träna och öva med stabs- och understödsplutonerna vid 720:e komp respektive 724:e underhållskomp är i skrivande stund nedprioriterad men absolut inte bortglömd. Utmaningen att få till övning och träning för dessa soldater kräver tillgång till lite ”större” övningar.