Framskjuten kirurgisk förmåga med ÖB på plats

Vid en livshotande skada är de första timmarna helt avgörande för den skadades livsöde. Att arbeta med militär sjukvård ger unika erfarenheter. Det fick överbefälhavaren själv erfara när han deltog vid den sjukvårdsövning som hölls vid K3 under torsdagen.

Vid ÖB:s besök övades framskjuten kirurgisk förmåga med legitimerad personal som förbereder sig inför insatsen FS 22 i Afghanistan. Foto: Per Brissman/Försvarsmakten

Igår besökte överbefälhavare Sverker Göranson K 3 i Karlsborg, ett förband med lång erfarenhet inom underrättelseområdet.

Vid besöket genomfördes en avancerad sjukvårdsövning, FKF (Framskjuten Kirurgisk Förmåga) med erfarna läkare, sjuksköterskor och sjukvårdare, som förbereder sig inför insatsen FS 22 i Afghanistan.

– Jag är oerhört imponerad över hur väl sjukvårdskedjan fungerar från skadetillfället till slutligt omhändertagande efter akut operation, säger ÖB Sverker Göranson.

Den legitimerade personalen som övades ingår i den svenska styrka som roterar till Afghanistan i skiftet november-december.