Försvarsmaktens ekonomi i balans

Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet följer prognoserna och arbetet med att genomföra den nya personalförsörjningsreformen löper på enligt plan. Det framgår av den kvartalsrapport som lämnades till Försvarsdepartementet på fredagen.

Trots ett pressat arbetsläge löser myndigheten sina uppgifter med gott resultat. Försvarsmakten har lyckats väl med att upprätthålla beredskapen, hävda Sveriges territoriella integritet och har framgångsrikt deltagit i flera internationella insatser i Afghanistan, i Kosovo och över Libyen.

Övnings- och utbildningsverksamheten är visserligen påverkad av årets ansträngda ekonomi och införandet av det nya personalförsörjningssystemet. Men intresset för den grundläggande militära utbildningen har varit stort och vid vissa förband har antalet soldater ökat snabbare än förväntat. När det gäller rekryteringen av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän har arbetet intensifierats under hösten och bedömningen är att man ska ha 2 000 så kallade interimsavtal med intresserade vid årets slut.

Ledighetsskulder, pensionsavgifter samt de ökade kostnaderna för att gruppbefäl, soldater och sjömän anställts i snabbare takt än planerat, innebär att Försvarsmakten ser ut att behöva nyttja anslagskrediten med 225 miljoner kronor, men man fortsätter arbetet för att minimera den summan.