Förberedelser för marin höstövning

Den marina höstövningen börjar nu på måndag, den 17 oktober. Ett 15-tal fartyg bemannade av 400 sjömän kommer att öva i södra Östersjön och Hanöbukten. Förutom fartygen deltar stridsflygplan från F17 och helikoptrar från Helikopterflottiljen. Minröjningsfartyget HMS Ulvön var till sjöss under den gångna veckan för de sista förberedelserna.

Samarbete är A och O för att allt skall fungera. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
Varning med signalpistol innan verkanseld.
Varning med signalpistol innan verkanseld. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
Babords tunga kulspruta öppnar eld.
Babords tunga kulspruta öppnar eld. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
Varning med signalpistol innan verkanseld. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten
Babords tunga kulspruta öppnar eld. Foto: Martin Göth/Försvarsmakten

Minröjningsfartygen arbetar ofta i områden där det inte bara är hotet från sjöminor som besättningen behöver ha beredskap mot. Därför finns både lättare som tyngre vapen ombord för att möta hot från andra fartyg eller från luften.

Skyttarna på fartygens lätta och tunga kulsprutor har tränat på att bekämpa små snabba mål som är på väg mot fartyget. Händelseförloppen är ofta snabba, vilket ställer stora krav på skyttarna att snabbt uppfatta situationen, rapportera och vara beredda att försvara fartyget.

–Minröjning är ett noggrant och tidsödande jobb och att kunna försvara fartyget samtidigt som minröjningen pågår är nödvändigt för att besättningen skall kunna utföra sina på uppgifter på ett bra sätt, säger Martin Göth, fartygschef.

Under höstövningen fortsätter prövningarna för HMS Ulvöns besättning. Fokus på övningen är att träna besättningarna i renodlade stridsuppgifter mot hot både under och på ytan samt från luften. Minröjningsfartyg, korvetter och stödfartyget HMS Carlskrona är några av de deltagande fartygstyperna i övningen, som pågår mellan den 17-21 oktober.