Förbättrat veteranstöd i Halmstad

Under 2011 stärker Försvarsmakten stödet till alla medarbetare som tjänstgör i internationella insatser både före, under och efter insatsen. Genom samarbete med bland annat Svenska Soldathemsförbundet utvecklas också stödet till de anhöriga. Under torsdagen invigdes ett nytt familjestödscentrum på Soldathemmet i Halmstad.

Att bjuda in till ceremonier är en viktig del av veteranstödet – bilden är tagen vid hemkomstceremonin med medaljutdelning för soldaterna i insatsen KS 20 våren 2010. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Att erbjuda barnpassning för att de anhöriga ska kunna delta i till exempel informationsmöten ingår i Soldathemmets stödverksamhet.
Att erbjuda barnpassning för att de anhöriga ska kunna delta i till exempel informationsmöten ingår i Soldathemmets stödverksamhet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Linda Bremer, första tekniska bataljon, FMTS, intygar av egen erfarenhet att närheten till anhörigstöd är viktig.
Linda Bremer, första tekniska bataljon, FMTS, intygar av egen erfarenhet att närheten till anhörigstöd är viktig. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Vi tror på det här nya konceptet, säger Klas Eldholm, veteransamordnare på Lv 6, och Mikael Larsson, chef för Soldathemmet. Vi har ambitionen att skapa något bra tillsammans!
– Vi tror på det här nya konceptet, säger Klas Eldholm, veteransamordnare på Lv 6, och Mikael Larsson, chef för Soldathemmet. Vi har ambitionen att skapa något bra tillsammans! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Att erbjuda barnpassning för att de anhöriga ska kunna delta i till exempel informationsmöten ingår i Soldathemmets stödverksamhet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Linda Bremer, första tekniska bataljon, FMTS, intygar av egen erfarenhet att närheten till anhörigstöd är viktig. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Vi tror på det här nya konceptet, säger Klas Eldholm, veteransamordnare på Lv 6, och Mikael Larsson, chef för Soldathemmet. Vi har ambitionen att skapa något bra tillsammans! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Nu är vi ett av landets sex certifierade familjestödscentrum – det enda söder om Skövde, konstaterar Mikael Larsson, chef för Soldathemmet i Halmstad. Jag ser fram emot samarbetet med garnisonens förband. Det som förbanden och de anhöriga efterfrågar ska vi försöka bidra med!

Nära till stödet

Försvarsmaktens omstrukturering innebär bland annat att det inte längre finns en särskild utlandsstyrka  som sätts ihop inför varje insats. Idag är det samma förband som verkar hemma och i utlandet. Det innebär att ansvaret för stödet till veteraner och deras familjer numer ligger på varje förband lokalt. Stödet ska finnas nära de anhöriga.
– Närheten är viktig, säger Linda Bremer, första tekniska bataljon vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. När min man tidigare var ute i insats blev jag inbjuden till anhörigträff i Göteborg eller Stockholm – det var för långt bort. Jag åkte aldrig dit.

Ny roll för Soldathemmet

Förbanden anställer nu psykologer och inriktar personalhandläggare mot rehabilitering. De har också utsett veteransamordnare och kontaktpersoner för de olika ideella organisationer som stöder veteraner. En av dessa är Soldathemmet, vars roll har förändrats och som nu tar nya steg för att stödja familjen runt den som är i utlandstjänst, antingen det gäller soldater, yrkesofficerare eller civila specialister.

Att vara ett certifierat familjestödscentrum innebär att Soldathemmet uppfyller vissa kriterier, bland annat att man kan erbjuda servering och samlingslokal, men också barnaktiviteter vid till exempel anhörigträffar.
–Stödet är riktat till hela familjen, ung som gammal – alla är välkomna, försäkrar Mikael Larsson.

Förutom att anordna anhörigträffar inför och under en insats, nätverksbyggande, telefonrådgivning via jourtelefon dygnet runt, och föreläsningar finns det även möjlighet till familje- och parrådgivning.
– Vi kan hjälpa par att lära sig att kommunicera bättre med varandra inför, under och efter en insats, säger Mikael Larsson.
– Samtalet är nyckeln till framgång, konstaterar KlasEldholm, veteransamordnare på Lv 6, men också själv veteran med flera internationella insatser bakom sig. Det kan handla om en sådan enkel sak som att den som tagit hand om familjen hemma har tvingats skapa nya rutiner för att vardagslivet ska fungera, och att den som kommer hem tror att allt fungerar som vanligt.

Behovet av anhörigstöd ökar förmodligen beroende på säkerhetsläget i insatsområdet. Ju mer riskfyllt det är att vistas i insatsområdet desto fler anhöriga har behov av information om hur soldaterna har det och av att få träffa andra anhöriga som är i samma situation.
– Vikten av information är enorm, konstaterar Maria Friman, första tekniska bataljon vid FMTS, med erfarenhet både av att vara veteran och anhörig.
– Det är där man angriper problemet, tillägger kollegan och tillika pojkvännen Nicklas Lugn.