Förbandet växer

Igår var det soldater som rörde sig i grupper, idag såg man grupperna röra sig som enheter i terrängen. Komplexiteten ökar dag för dag under de tidvis tjänstgörande soldaternas första krigsförbandsövning.– Effektiv träning görs bäst i två nivåer åt gången. Idag övar vi soldat och gruppnivån. Plutonen utgör en ram för dessa, säger Niklas Falk som idag utvärderar understödsgruppen.

Målet uppfattat. Skott kommer! Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Inbrytningen understöds av två grupper, den ena syns till höger i bild. Den andra finns bakom kameran.
Inbrytningen understöds av två grupper, den ena syns till höger i bild. Den andra finns bakom kameran. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Handgranat färdiga! I momentet sker inbrytningen med handgranater.
Handgranat färdiga! I momentet sker inbrytningen med handgranater. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Inbrytningen understöds av två grupper, den ena syns till höger i bild. Den andra finns bakom kameran. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Handgranat färdiga! I momentet sker inbrytningen med handgranater. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

09:00 stridsberedskap 1. Återigen i rätt tid och på rätt plats. Dagens övning: plutons anfall med eget understöd. Övningsledaren för dagen, kapten Peter Filipsson, tar plutonen på en resa genom ett ogästvänligt landskap. Det är öppet med långa avstånd till målen. Motljuset gör det svårt att se fienderna som lurar i buskagen.
– Målen är på de avstånd som skjutreglerna säger är längsta praktiska skjutavstånd, säger Peter Filipsson.

Har jag det som krävs?

Av soldaterna krävs det uppmärksamhet och snabba reflexer för att möta den miljö där de skall verka. För gruppchefen krävs det att man är flexibel och snabbt anpassar sig till det nya läget, den nya ordern eller motståndarens agerande. Dessutom måste gruppchefen hålla koll på sidoförband, rapportera till plutonchefen och orientera soldaterna om vad som händer runt omkring.
– Ni har säkert alla spelat något tv-spel med HUD (Head Up Display). Det har vi inte här. Här håller vi koll på var vi har våra egna. På så vis kan vi vara snabbare till identifiering och skott om det behövs. Viktigast måste ändå vara att identifiera målet innan du skjuter, säger Niklas Falk.

Skjutsäkerhet – Force protection

– Det är illa nog att de som vill oss ont skjuter på oss. Vi behöver inte skjuta på varandra, säger Niklas Falk vid en genomgång med soldaterna.
Han syftar på att skjutgränserna är heliga. Hamnar ens egna i risken för rikoschetter måste man vara aktiv som gruppchef och flytta skjutgränsen eller helt enkelt hålla inne med elden även om det finns mål tillgängliga. Det finns inga skillnader mellan den ammunition vi använder på övningarna på våra fält och den ammunition vi använder i insatsområdena. Det är heller ingen skillnad på hur ammunitionen beter sig när du väl avlossat ditt skott. ”Train as you fight, fight as you train”, det ligger kanske något i det gamla talesättet?

Media på besök

Under eftermiddagen var Sydsvenskans webb-TV reporter på plats för att besöka övningarna. Det blev ett besök på en av stationerna där man övade strid till fots. Och därefter ett besök hos stationen med stridsfordon 90 som är förbandets signum.

Se inslaget här >>