Fokus på strid

Under den nu pågående höstövningen ligger fokus för fartygen på att öva kvalificerad väpnad strid. Ett av fartygen i övningen är HMS Malmö som tillsammans med övriga korvetter övat strid med sjömålsrobot.

Fartygschef Jens Norblad är den som beslutar om fartyget ska använda sina vapen. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Korvett av Stockholmsklass skjuter sjömålsrobot (arkivbild).
Korvett av Stockholmsklass skjuter sjömålsrobot (arkivbild). Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Höstväder innebär ofta hög sjö.
Höstväder innebär ofta hög sjö. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Korvett av Stockholmsklass skjuter sjömålsrobot (arkivbild). Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Höstväder innebär ofta hög sjö. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

En svensk korvett kan utrustas med upp till åtta svensktillverkade sjömålsrobotar av typen "Robot 15". Detta vapen kan skjutas mot fientliga fartyg på stora avstånd och hittar sitt mål med en radar som finns i nosen på roboten.

Innan roboten kan avfyras måste korvetten veta ungefär var målet befinner sig. Det kan göras exempelvis med hjälp av den egna spaningsradarn. Men det finns även andra sätt. Jens Norblad, fartygschef på HMS Malmö, berättar:

– I just denna övningen tränar vi på att med vår signalspaningsutrustning "lyssna" efter det fientliga fartygets radarsändning. Genom att samarbeta med andra fartyg kan man få en mycket exakt position på det fientliga fartyget och roboten kan avfyras. Naturligtvis simuleras bara själva robotskottet men övningen blir ändå verklighetstrogen.

Fiendefartyget spelas denna gång av stödfartyget HMS Carlskrona som också deltar i övningen.

Minröjningsfartyg, ubåt och stödfartyg är några av de övriga deltagande fartygstyperna i övningen, som pågår mellan den 17-21 oktober utanför Blekingekusten.