En bärgare, tre kontinenter - genom regn, torka, kyla, hetta

2004 flygs en bärgningsbandvagn 90 version Caesar ner till den pågående svenskstödda FN-insatsen i Liberia i västra Afrika. Vagnen löser då av en annan likadan och kommer innan den flygs hem att fullfölja resten av den svenska insatsen i Liberia, drygt två år. Och resan fortsätter.

Bärgningsarbete väster om Mazar-e-Sharif i somras. Ett stridsfordon 90 har under färd hamnat i en uttorkad flodfåra och får hjälp att komma upp. Vagnen har två vinschar med vardera 200 meter vajer som tillsammans har en maximal dragkraft på 72 ton. Foto: Emil Sandnabba/Försvarsmakten
I byn Arab Mazari som ligger väster om Mazar-e-Sharif. Det blir trångt med 3, 3 meter breda fordon på mindre vägar som ofta går genom byarna i norra Afghanistan.
I byn Arab Mazari som ligger väster om Mazar-e-Sharif. Det blir trångt med 3, 3 meter breda fordon på mindre vägar som ofta går genom byarna i norra Afghanistan. Foto: Alexander Andersson/Försvarsmakten
I Liberia med Monrovia och Atlanten i bakgrunden.
I Liberia med Monrovia och Atlanten i bakgrunden. Foto: Fredrik Nordgren/Försvarsmakten
Februarimorgon på Kråk skarpskjutningsfält strax söder om Karlsborg. Med temperaturer runt 20 minus går dieselvärmarna för fullt i de oisolerade vagnarna.
Februarimorgon på Kråk skarpskjutningsfält strax söder om Karlsborg. Med temperaturer runt 20 minus går dieselvärmarna för fullt i de oisolerade vagnarna. Foto: Johannes Nordgren/Försvarsmakten
I byn Arab Mazari som ligger väster om Mazar-e-Sharif. Det blir trångt med 3, 3 meter breda fordon på mindre vägar som ofta går genom byarna i norra Afghanistan. Foto: Alexander Andersson/Försvarsmakten
I Liberia med Monrovia och Atlanten i bakgrunden. Foto: Fredrik Nordgren/Försvarsmakten
Februarimorgon på Kråk skarpskjutningsfält strax söder om Karlsborg. Med temperaturer runt 20 minus går dieselvärmarna för fullt i de oisolerade vagnarna. Foto: Johannes Nordgren/Försvarsmakten

Efter Liberiaresan målas vagnen åter grön och får vila i ett par år innan den dammas av för att utbilda bärgarbesättningar på väg ner till Afghanistan. 2009 beslutar Sverige efter att säkerhetsläget har förvärrats i Afghanistan att skicka ner en pluton, fyra stridsfordon 90C samt en bärgningsbandvagn 90C.

I januari 2011 samlas ett gäng för varandra okända unga herrar i ett iskallt Sverige. Bärgningsgruppen börjar snabbt formas. Förberedelserna inför den kommande insatsen i Afghanistan pågår dag som natt. Besättningen på fyra personer, två förare/bärgningsmän, en skytt och en vagnchef blir allt duktigare och kaxigare samtidigt som våren spirar i trakterna runt Livgardet i Stockholm.

Bitvis är det väldigt kallt under utbildningen med långvariga temperaturer under tio minus. I april, drygt en månad innan avfärd till insatsområdet i Afghanistan, möts vi av nyheten att ett stridsfordon 90 hamnat upp och ner i en flodövergång, en så kallad wadi.

Spekulationerna i plutonen härjar vilt om vilken vagn det är, och farhågorna om att det kan vara bärgaren blir allt starkare. Mycket riktigt var det bärgaren som skadats väldigt svårt under en 200 meter lång flodfärd upp och ner. Den behöver således skickas till Sverige för omfattande genomgång och ersättas av en annan.

Vagnen ska med

Två veckor före förbandets avresa kommer ordern: Gör klart er vagn så fort som möjligt, efter en kort grundtillsyn kommer den att skickas ner till er i Afghanistan.

Huvuddelen av tiden i Afghanistan tillbringas med vår pluton, antingen på patrull ute i insatsområdet eller på campen sysselsatta med vård och reparationer av fordon. Dessutom har plutonen vakt- och beredskapsuppgifter.

En patrull ute i området kan vara mellan en och fem dagar och innehålla allt från att rekognosera vägar och broar, underrättelseinhämtning, bevakning av viktiga händelser, till att helt enkelt bara visa att vi finns i området.

Uppgiften att under den torra Afghanistansommaren hjälpa bataljonens fordon på rätt köl ur de få ofarbara terrängpartierna har inte varit särskilt omfattande. Istället har bärgning av havererade fordon och schaktarbeten med vårt frontmonterade schaktblad varit dominerande.

Om två månader lämnas vagnen efter ett års trogen tjänst till våra efterträdare och deras bärgarbesättning. Ansvaret blir då deras att fortsätta berättelsen om bärgningsbandvagnen med slutsiffra 13.