Uppvaktning på hög nivå

Vid en resa till den svenska supportgruppen i Kecskemét i Ungern får befälhavaren i transportflygplanet TP 100 (Saab 340) en förfrågan om ungerska flygvapnet får genomföra en övning med det svenska flygplanet som mål. Övningen är i en uppgift som kallas Quick Reaction Alert, QRA.

Ungerskt Gripenplan övervakar det egna luftrummet. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

En kort stund efter passage in i ungerskt luftrum blir de ungerska Gripenplanen invisade mot det svenska TP100 flygplanet av sin flygstridsledning. Bakom transportflygplanet närmar de sig försiktigt. Ett av Gripenflygplanen stannar kvar på ett längre avstånd där den kan agera med sina vapensystem om flygplanet de skall identifiera inte har vänliga avsikter. Det andra Gripenplanet närmar sig och piloten har till uppgift att identifiera och oftast fotografera för dokumentation. Efter genomfört övningsmoment lämnar de ungerska Gripenplanen det svenska transportflygplanet, som fortsätter resan till Kecskemét.

QRA är en motsvarighet till den svenska incidentberedskapen. För svensk del har incidentberedskap varit en uppgift sedan 1952 då en svensk DC-3 blev nedskjuten av sovjetiskt jaktflyg i internationellt luftrum över Östersjön. Incidentberedskapen är en del av Sveriges territoriella beredskap och är en del av Försvarsmaktens insatsverksamhet.

Det besättning och passagerare upplever vid den här övningen är till del resultatet av det samarbete som sker mellan Sverige, Ungern, Tjeckien och Thailand. De ungerska Gripenplanens piloter, flygstridsledarna och flygteknikerna har utbildats i Sverige. I Ungern, Tjeckien och Thailand finns också svensk personal på plats, som ger de utländska Gripenkollegorna stöd i hanteringen av Jas 39 Gripen. F 7 har såväl arbetsgivaransvaret som uppgiften att verksamhetsleda dessa grupper.