Undsättning av FN personal – en övning

Upprörda demonstranter stormar ett FN-kontor i Mazar-e-Sharif. Personal har skottskadats. Afghanska säkerhetsstyrkor ber den svensk-finska Afghanistanstyrkan om hjälp. Det skulle kunna hända - men nu handlar det dessbättre om en övning.

Den svenska enheten tar, under övningen, plats på gården utanför FN-kontoret för att snabbt kunna söka efter kvarvarande upprorsmän. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Ett stridsfordon 90 blockerar väg för eventuella angrepp och besättningen har samtidigt uppsikt över en stor del av FN-kontoret.
Ett stridsfordon 90 blockerar väg för eventuella angrepp och besättningen har samtidigt uppsikt över en stor del av FN-kontoret. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Under övningen säkrar svenska soldater platsen för att kunna hjälpa UNAMA-personal ut ur FN-kontoret.
Under övningen säkrar svenska soldater platsen för att kunna hjälpa UNAMA-personal ut ur FN-kontoret. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Sju FN-anställda dödades när demonstranter i april i år stormade UNAMA-kontoret i Mazar-e-Sharif. Bilden har inget med den händelsen att göra.
Sju FN-anställda dödades när demonstranter i april i år stormade UNAMA-kontoret i Mazar-e-Sharif. Bilden har inget med den händelsen att göra. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Ett stridsfordon 90 blockerar väg för eventuella angrepp och besättningen har samtidigt uppsikt över en stor del av FN-kontoret. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Under övningen säkrar svenska soldater platsen för att kunna hjälpa UNAMA-personal ut ur FN-kontoret. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten
Sju FN-anställda dödades när demonstranter i april i år stormade UNAMA-kontoret i Mazar-e-Sharif. Bilden har inget med den händelsen att göra. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Som ett led i att överta ansvaret för säkerheten i Afghanistan, så har säkerhetsstyrkorna, ANSF tagit över säkerheten i vissa städer och provinser.
Ett av dessa områden är staden Mazar-e-Sharif där huvuddelen av den svensk-finska styrkan är grupperad. I och med övertagandet, har det svenska ansvaret i området förändrats, det är först och främst afghanerna som ska lösa oroligheter i staden.

– Det innebär inte att våra enheter har en lägre beredskap för att genomföra insatser i staden, tvärt om. Vi är fortfarande redo att stödja de afghanska myndigheterna om de begär vår hjälp, säger övningsledaren Per Magnusson.

Övningen genomfördes av en av de svenska skytteplutonerna och personal tillhörande FN-organet UNAMA tillsammans med UNDSS (United Nations Departement of Security and Safety), den organisation som ansvarar för de FN-anställdas säkerhet.

Ett fingerat telefonsamtal från afghanska polisen startar övningen. De begär hjälp av de svenska styrkorna då arga demonstranter har attackerat FN-anläggningen. En FN-anställd är skottskadad.
Från den svenska huvudbasen Camp Northern Lights sänds en mekaniserad skyttepluton förstärkt med en sjukvårdsgrupp till platsen. Deras uppgift är att säkra FN-anläggningen och ordna så att helikoptrar på ett säkert sätt kan landa och evakuera personalen.

När den svenska plutonen kommer till platsen gör de ett så kallat genomsök av anläggningen i syfte att hitta eventuella upprorsmakare som skulle kan finnas kvar. Samtidigt hjälper man en kvinna som agerar skottskadad.

Som ett andra steg i övningen kallas helikoptrar in och FN-personalen eskorteras till landningsplatsen.
– Att genomföra denna ganska enkla övning var ett bra sätt att pröva våra rutiner för att kunna understödja de afghanska säkerhetsstyrkorna i Mazar-e-Sharif. Det är även ett bra sätt att förbereda sig mentalt för händelser som kan bli verklighet, säger kapten Per Magnusson.
– Det är inte helt okomplicerat att öva i ett skarpt insatsområde. Det finns mycket som kan gå fel och till skillnad från övningsfälten i Sverige så bor faktiskt människor här, fortsätter han.

Efter övningen genomfördes utvärdering både med personal från UNDSS och senare även med officerare och soldater från den svenska enheten. Båda sidor tyckte att övningen var givande och många nya lärdomar togs.
– Vi är det yttersta instrumentet för FN-personalens säkerhet och det måste vi ta seriöst. Övningen innebär inte bara att vi nu är bättre förberedda på dessa typer av händelser, vi sänder även en tydlig signal till FN-personalen att vi kan och kommer att hjälpa dem, säger Per Magnusson.