Tjänsteförseelser gav varning och löneavdrag

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har beslutat att utdela en varning till två reservofficerare som trakasserat värnpliktiga. Bland annat hade de blandat ihop olika matvaror och beordrat soldaterna att äta upp dem under tidspress.

Nämnden ansåg att förseelsen var så allvarlig att påföljden borde bli högt löneavdrag, men eftersom de är reservofficerare och inte tjänstgör i Försvarsmakten för närvarande blev det istället en varning.

Personalansvarsnämnden beslutade också att ge en löjtnant 25 procents löneavdrag under åtta dagar för att varit berusad under en tjänsteresa till Förenade Arabemiraten där han skulle tjänstgöra som transportofficer.

Två soldater vid P 7 i Skåne fick dessutom löneavdrag för att ha brutit mot säkerhetsföreskrifterna vid skarpövningar.