Ta bussen mot framtiden

Stridsförevisning med Stridsfordon 90. Lunch. Möte med soldater och befäl vid P7. Fri bussresa och information om jobb inom Försvarsmakten. Detta är något av det som Södra skånska regementet, P 7, bjuder på, söndagen den 23 oktober på Ravlunda skjutfält. Bussar går från Malmö, Lund och Ystad.

Pansarskyttesoldater under växelvis framryckning. Foto: Försvarsmakten
Pansarskyttesoldat med Stridsfordon 90 i bakgrunden.
Pansarskyttesoldat med Stridsfordon 90 i bakgrunden. Foto: Försvarsmakten
Pansarskyttesoldat med Stridsfordon 90 i bakgrunden. Foto: Försvarsmakten

I mitten av oktober genomför 72:a bataljonen vid Södra skånska regementet P 7 en krigsförbandsövning (KFÖ), bland annat vid Ravlunda skjutfält. I anslutning till denna övning, söndagen den 23 oktober bjuder P 7 in intresserade män och kvinnor till en informationsresa om framtidens soldatjobb. Alla som är intresserade av hur man gör för att bli soldat eller befäl är välkomna att följa med.

Under dagen kommer deltagarna att få information om hur arbetsplatsen Försvarsmakten ser ut idag, hur det är att arbeta som soldat och hur det är att åka på internationella insatser som soldat. Dagen avslutas med en stridsförevisning med stridsfordon 90.
– Vi vill bjuda in alla som är intresserade av soldatyrket att följa med, oavsett om man har genomfört värnplikt, den nya grundläggande militära utbildningen – GMU eller aldrig tidigare tjänstgjort i försvarsmakten, säger Hanna Madsen, rekryteringsinformatör på P 7.
– Vi vänder oss även dem som redan har ett civilt jobb eller studerar men samtidigt är intresserade av tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Under dagen kommer vi att informera om vad tidvis tjänstgöring innebär och man kommer kunna ställa frågor till de tidvis tjänstgörande soldater som deltar i övningen på Ravlunda, säger Hanna Madsen.
 
Resan är kostnadsfri och bussar utgår från Malmö centralstation, från Lunds centralstation och från Ystad infart E65 vid Statoil/McDonald's.

Anmälan görs i förväg, senast 9 oktober (se rutan här intill).