Sverige får nytt center för genderfrågor

I januari invigs ett nytt center för genderfrågor på Livgardet i Kungsängen. Center for Gender in Military Operations ska bedriva seminarier och kursverksamhet samt fungera som kunskapsbas för genderfrågor i Försvarsmakten.

Det nya centrat kommer att inhysas på Swedint som utbildar över 1 000 studenter från ett stort antal länder varje år. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Genom att inrätta centrat vill regeringen och Försvarsmakten höja den militära kompetensen i genderfrågor, nationellt och internationellt.
– Hälften av befolkningen i världens konflikter är kvinnor. Vi kan aldrig uppnå en långsiktig och varaktig fred i en komplex konflikthärd utan att tillvarata genderperspektivet, säger kommendörkapten Jan Dunmurray som arbetar som lärare i operationskonst på Försvarshögskolan och som kommer att bli centrats chef.

Del av Swedint

Centrat kommer att bli en del av Swedint som arbetat med internationell kompetensutveckling i Försvarsmakten sedan 1993 och som idag samtränar militär, polis och civila från alla världens hörn i multikulturellt fredsfrämjande arbete.
På längre sikt är förhoppningen att centrat ska få en utökad roll internationellt och leda den militära kompetensutvecklingen i genderfrågor inom de nordiska länderna.
– Det finns flera myndigheter och organisationer i Sverige och i världen som är intressenter inom området. Nato har visat ett stort intresse och den 12 september far vi besök av Nato/Allied Command Transformation, säger överste Thomas Karlsson som är chef för Swedint.

Invigning januari 2012

Förberedelserna inför uppstarten av centrat går fort och arbete och förhandling pågår för att centrat ska integreras i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, Nordic Defence Cooperation. Invigningen äger rum i januari 2012.