Svensk-norsk samövning i bergsterräng

Under två veckor har Arméns jägarbataljon genomfört den så kallade jägarövning 2 i området kring Abisko, Nikkaluokta, Kalixfors. Jägarövningarna är bataljonsövningar där förbandet som system övas. Jägarbataljonen understöddes av norska försvarets helikopterskvadron från Bardufoss. Samövningen omfattade taktisk trupptransport, luftburen försörjning och evakuering av skadade.

Jägarbataljonen understöddes av norska försvarets helikopterskvadron från Bardufoss. Samövningen omfattade taktisk trupptransport, luftburen försörjning och evakuering av skadade. Foto: Arméns jägarbataljon.

Utöver helikopterverksamhet och längre förflyttningar till fots, övades bergsverksamhet med passage uppför och nedför samt över glaciärer i ett område på mellan 1400 och 1750 meters höjd.

Övningen avslutades med en flera timmar lång stridsinsats på Kalixfors skjutfält, med omfattande ammunitionsinsats. Efter stridsinsatsen var förbandet berett att förflytta sig från insatsområdet.
– Hela bataljonssystemet, grupper, plutoner, skvadroner fungerar väl och utvecklingen som stående förband går i rätt riktning. Förutom utvecklad förmåga att genomföra operationer har dugligheten att som förband självständigt öva sig själv och genomföra planering och förberedelser för detta befästs. Under övningen har också bataljonens förmåga till operationer i bergsterräng både breddats och fördjupats, berättar överstelöjtnant Urban Edlund, bataljonschef.

Under övningen var vädrets pedagogiska inverkan mycket bra. Detta eftersom det var en stor variation från dag till dag och från morgon till kväll, ibland halvklart, lite senare hällregn följt av nattfrost.
– I sådan här terräng och under dessa väderförhållanden är endast det enklaste i metoder och rutiner genomförbart och endast det viktmässigt lättaste och hållbarhetsmässigt robustaste i utrustning är användbart, säger Urban Edlund.

Enkelhet och uthållighet

Jägarbataljonens särart är förmågan att genomföra självständiga insatser, utan eller med begränsat stöd av militär eller civil infrastruktur, under lång tid och med begränsad tillgång till regelbunden förnödenhetsförsörjning. Inriktningen utesluter inte andra uppdrag, i andra sammanhang eller miljöer.
– Främst är alltjämt fortfarande förbandets fulla förmåga att genomföra operationer i arktisk och subarktisk miljö. Förmågan i dessa påfrestande miljöer tvingar fram det absolut yttersta av en människa och driver fram enkla och uthålliga lösningar för stridsteknik, metoder, ledning och logistik, fortsätter Urban Edlund.

Var som helst i världen

Jägartjänsten och jägarstriden som det samlade kravet ger hållfasta och anpassbara egenskaper vilka i sin tur gör att förbandet har en mycket hög användbarhet, oavsett scenario, inriktning eller uppgifter. Det gör att jägarbataljonen kan insättas i princip var som helst i världen, oberoende av klimat, väderförhållanden eller terrängförhållanden.
– Jag vill också framhålla Laevas sameby för den goda samverkan vi hade. Detta i syfte att vi till varje pris ville undvika att störa den för årstiden så känsliga renskötseln, avslutar Urban Edlund.