Stolta besättningar kom hem

Efter två veckors skarp minröjning i Lettland förtöjde HMS Sturkö och HMS Fårösund i Karlskrona örlogshamn. Resultat blev 19 sprängda minor och många nya erfarenheter.

Philip Jeppson och Martin Blomqvist från HMS Sturkö tillsammans med Micke Åkesson och Robin Svensson från HMS Fårösund. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Under många år har svenska minröjningsfartyg tillsammans med andra nationer oskadliggjort minor och annan oexploderad ammunition från de båda världskrigen i de baltiska staterna. Östersjön är ett av världens mest minerade farvatten, uppskattningsvis 165 000 minor fälldes här under första- och andra världskriget.

Båda fartygen har använt, och arbetat med, röjdykare i stor omfattning.

Philip Jeppson är röjdykare på HMS Sturkö:

–Sikten under vattnet har varit dålig, samtidigt som stark ström försvårade dykningarna. Samtidigt som det ställde stora krav på oss som dykare gav det bra träning.

För Robin Svensson, sjöman på HMS Fårösund, var det lärorikt att se hela kedjan, från att minan upptäcktes till dess att den sprängdes.

Totalt deltog 16 minröjningsfartyg och tre röjdykargrupper från tio olika nationer i operationen.